Setkání rodičů ZŠ Pastelka a Schkola Oberland

Tištěné noviny 09/2007 | 10. 5. 2007 | Nezařazené

Není žádnou novinkou, že Základní škola Pastelka velmi úzce spolupra-cuje s německou Freie Grundschule Schkola Oberland. Každý rok pořádá-me pro rodiče obou škol tzv. setkávací den, který svou náplní odpovídá setkávacím dnům, které jejich děti zažívají každý týden a jsou součástí jejich vzdělávání. Přípravy probíhaly v mírném stresu, ale zvolili jsme výborné téma »zdraví« a nápadů bylo víc než dost. Za pět minut dvě, kdy měli rodiče přijít, jsem stála ve Schkole v Ebersbachu, své jazykové stanoviště na téma Zdravé zuby jsem den před tím s dětmi připravila, tak jsem jen nervózně ujídala čokoládu, která byla součástí ochutnávky k následné diskusi, co je pro zoubky zdravé a co ne. Mirka Macková a Soňa Pokorná už v další místnosti s dětmi (resp. rodiči) procvi-čovaly základy první pomoci, a to jsem ještě netušila, že odpoledne si dcera naší kolegyně Diany opravdu zlomí nohu. Diana je zaměstnaná ve Schkole jako terapeut pro relaxaci dětí. Pracuje s technikou Brain gym, kterou si rodiče mohli vyzkoušet. Ti si prošli všechna stanoviště rozděleni do tří skupin, a tak část z nich seděla při závěrečném kroužku ještě s ovázanou končetinou, část ještě relaxovala a ti, co byli u mě, měli před očima ještě moje „opravdické“ zuby moudrosti, na kterých jsme se učili stavbu zubu.
Kouzlo celého dne spočívalo ve slovech, kterými rodiče hodnotili naši práci. „Vážím si toho, co pro moje dítě děláte.“ „Jsem rád, že jsem mohl vidět, jak tyto dny probíhají a Vám, pedagogům, patří náš dík a obdiv.“
K neuvěření, tato slova patřila opravdu nám, učitelům se společenským kreditem autoritářských a hloupých kroti-telů dětí. Já jsem vše se zatajeným dechem překládala a myslela na to, komu se v životě podaří mít práci, která ho baví a ještě je oceněna druhými. No, mně se to asi povedlo.
Děkuji touto cestou všem, co se na tomto neobyčejném dni podíleli. redakčně kráceno

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/05/10/setkani-rodicu-zs-pastelka-a-schkola-oberland/