Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Odstřel komína v bývalém rumburském pivovaru byl odložen o týden

Téměř sto let starý komín vybudovaný kolem roku 1905 v areálu bývalého měšťanského pivovaru v Rumburku byl v sobotu 12. května po dvanácté hodině odstřelen. I když se za dlouhá léta stal nedílnou součástí rumburského panoramatu, město žádnou škodu s jeho zánikem neutržilo. Komín patřil k pivovarské parní kotelně, která již několik let nebyla v provozu a kterou současní vlastníci pivovaru v minulých měsících nechali zbourat.
Likvidaci komínu, která byla řádně schválena, provedla specializovaná firma Demstav z Ústí nad Labem.
Původní odstřel byl naplánován na sobotu 5. května, ale byl odložen, protože rumburští památkáři měli obavy o bezpečnost některých historických budov, které stály padajícímu komínu v cestě.
Podle technického vedoucího odstřelu Petra Mikuly byl do kruhového dříku komína, ve výšce přibližně dva metry nad zemí, navrtán třířadý destrukční řez ve tvaru klínu, který zajistil pád komí-nu do požadovaného prostoru. Celkem bylo navrtáno 45 vrtů, do kterých byly nabity přibližně tři kilogramy plastické trhaviny Danubit. Roznět byl prove-den pomocí elektrických, milisekundově časovaných rozbušek. Celá spodní část komína pak byla zakryta polypro-pylenovou textilií, která spolehlivě zachytila veškerý rozlet úlomku zdiva z odstřeleného komína do okolí.
Pro utlumení seismických účinků, způsobených hlavně dopadem horní třetiny komínového dříku, byla na plochu pivovarského dvora předem navezena vysoká vrstva zeminy, která nejen snížila intenzitu otřesů, ale zabránila i odražení kusů zdiva od země a tak i jeho rozletu.
Některé části historických a památkově chráněných budov byly zabezpečeny proti poškození, největší strach měli památkáři o budovu garáží, pod jejichž nevzhlednou fasádou a za plechovými dveřmi se skrývají středověké klenby tehdejších koníren nebo kovárny a ke kterým byl pád komína nasměrován.
Pivovarský komín stojící od počátku 20. století v areálu rumburského zámku byl vysoký 46 metrů, jeho průměr u základu byl devět metrů, tloušťka zdiva byla 55 cm a celkem bylo obestavěno 315 m3.

pivovar001
Tisk Tisk | E-mail E-mail