Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cyklus přednášek o historii rumburské lorety pokračuje v městské knihovně

V Rumburku pokračuje cyklus přednášek o historii zdejší lorety. V úterý 12. června se v zasedací síni městské knihovny posluchačům představí Mgr. Natalie Belisová. Přednáška s názvem „Elias Dollhopf, autor původní výzdoby křížové chodby rumburské lorety“ začne v 16.30 hodin. Vyprávění o díle malíře, štafírníka a řezbáře Eliase Dollhopfa (1703-1773) ze Slavkova doplní promítání diapozitivů. Regionální badatelka a pracovnice Správy Národního parku České Švýcarsko Natalie Belisová osvětlí otazníky kolem autorství sochařské výzdoby Svatých schodů. Přednášku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Oblastní muzeum Děčín, pobočka Rumburk a Dům kultury Rumburk. Akce se pořádá při příležitosti 300. výročí vysvěcení loretánské kaple v Rumburku.
První z cyklu připravených přednášek zazněla 11. 5. 2007 během Loretánské noci. Rumburský rodák Zdeněk Kudláček, který působí v Novém Boru, promítal diapozitivy a vyprávěl o výrobě a restaurování vitráží. Další z přednášejících zájemce zavedou do loretánského podzemí (9/2007) a seznámí s průběhem restaurování nástěnných a nástropních maleb v loretánském areálu (10/2007).
Oslavy třístého výročí vysvěcení a dostavby loretánské kaple byly v Rumburku zahájeny v dubnu 2007.
Zahrnují výstavy, koncerty, přednášky i netradiční akce, jakou byla květnová Loretánská noc, nebo připravovaný výtvarný workshop Malování v Loretě, který se uskuteční 18. srpna.

Tisk Tisk | E-mail E-mail