Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak třídí Rumburk odpady

V souvislosti s nedávným zveřejněním úspěšných výsledků ČR ve třídění odpadů je třeba říci, že město Rumburk přispívá svým podílem k tomuto kladnému hodnocení v rámci EU.
Je potěšitelné, že město zajistilo pro občany možnost vytříděné odpady ze svých domácností odkládat do barevně odlišených kontejnerů na stanovištích po celém městě a že umožňuje třídit do zelených pytlů poskytovaných zdarma tam, kde je to pro občany výhodnější. Pro další popularizaci této prospěšné činnosti však postrádám větší informovanost prostřednictvím RN a internetu jak o celkovém množství vytříděného odpadu ve městě dle jednotlivých komodit, tak o roční produkci na občana a o výši odměny, kterou město za třídění občany do rozpočtu dostává. Tyto informace by jistě přispěly k ještě větší popularizaci separace a zároveň ukázaly, že se město v oblasti nakládání s odpady má čím pochlubit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail