Rekvalifikace ano či ne?

Tištěné noviny 11/2007 | 11. 6. 2007 | Nezařazené

Osvědčení, kytičku a milá, povzbudivá slova, to vše si odnášely ze závěrečného slavnostního hodnocení rekvalifikačního kurzu oboru Prodavač smíšeného zboží spokojené absolventky.
Kurz uspořádala z pověření Úřadu práce v Rumburku Střední škola sociální ve Šluknově, kde je mimo jiné vyučován i výše zmíněný učební obor.
Kurz v rozsahu 316 vyučovacích hodin byl rozložen do teoretické výuky, praktické přípravy v učebně a praxe na smluvně zajištěných prodejnách ve Varnsdorfu, Velkém Šenově, v Rumburku a Dolní Poustevně. Kurz byl zahájen 19. února a ukončen 10. května.
Při závěrečných zkouškách se za prodejním pultem střídala jedna frekventantka za druhou ve snaze co nejlépe obsloužit (za plného provozu) svého prvního zákazníka. Během zkoušky ještě stačily doplňovat a vystavovat zboží a provádět další běžné práce prodavačky. Při ústní zkoušce prokazovaly na konkrétních příkladech, že teoretická zadání jim nejsou cizí.
Slavnostní předání osvědčení o splnění podmínek tříměsíčního studia zastihlo v zasedací místnosti školy absolventky kurzu již spokojeně se usmívající a překypující dobrou náladou. Radost z úspěchu měli i přítomní vyučující, předsedkyně komise paní Miroslava Fůrová a PaedDr. Miloslava Sembdnerová, vedoucí oddělení rekvalifikace ÚP v Rumburku, která nakonec vystoupila s hodnotícím závěrem.
Co říci nakonec? Již během kurzu byla čtyřem účastnicím nabídnuta pracovní místa na prodejnách, kde prováděly praxi. Jistě ani ostatní se se svou novou profesí v našem regionu neztratí. Takže na otázku: „Rekvalifikace ano či ne?“ odpovídáme zcela jednoznačně „Ano!“

rekvalifikace

Budoucí prodavačky smíšeného zboží zakončily rekvalifikační kurz přátelským posezením se svými učiteli. Foto: archiv

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/06/11/rekvalifikace-ano-ci-ne/