Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské gymnázium upevňuje partnerství mezi Rumburkem a Sulzbach-Rosenbergem

Již od roku 1993 probíhá mezi rumburským a partnerským Herzog-Christian-August-Gymnasium v Sulzbach-Rosenbergu intenzivní spolupráce, a to nejen mezi studenty, ale i mezi profesorskými sbory. Podle ředitele rumburského gymnázia Mgr. Romana Kroutila tak škola naplňuje smysl partnerství mezi oběma městy, Rumburkem a Sulzbach-Rosenbergem.
Tato spolupráce navazuje na společnou minulost obyvatelstva obou měst. Část našich dějin spojil ve čtrnáctém století český král a římský a německý císař Karel IV, který povýšil toto město na hlavní město „Nových Čech“.
Významným způsobem do společné historie zasáhlo období po druhé světové válce, kdy se rumburští Němci, kteří byli zařazeni do poválečného od-sunu, usídlili právě v Bavorsku – Sulzbach-Rosenbergu poblíž Ambergu.
Jejich potomci zde stále žijí a o původní vlast svých prarodičů a rodičů se živě zajímají. Mnozí z nich ovládají český jazyk a jejich vztah k mateř-štině jejich předků je natolik silný, že i webové stránky svého města vydávají v české mutaci. Jednu z ulic tohoto krásného středověkého města dokonce pojmenovali Rumburská.
Od samotného počátku spolupráce probíhá každoročně mezi oběma středními školami týdenní studentská výměna. Studenti jsou ubytováni v rodinách a zúčastňují se výuky na německém nebo českém gymnáziu a na sportovních a společenských akcích nebo se seznamují s pamětihodnostmi a historií dané země. Při letošním pobytu německých studentů v rodinách svých rumburských přátel si udělali výlet do Prahy, do CHKO Lužické hory a Národního parku České Švýcarsko, prohlédli si Rumburk, včetně rumburské lorety. Jejich pobyt byl zpestřen prací v dílnách na společné téma „Co nás spojuje a v čem se lišíme“. Studenti porovnávali různé oblasti života, například kuchyni, školní docházku, jazykolamy, sportovce a další a poté své prezentace předváděli v německém jazyce před ostatními studenty i rodiči.
Studentské výměnné pobyty doplňují pravidelná setkání profesorských sborů obou škol. „Tyto návštěvy se konají každý druhý rok a jsou naplněny intenzivní prací,“ vysvětluje Mgr. Roman Kroutil. „Porovnáváme naše zkušenosti s moderními metodami výuky, s novými učebními plány, připravujeme další společné projekty a koordinujeme další kroky. Samozřejmě, že se nezapomíná ani na společenskou stránku věci,“ dodává ředitel gymnázia.
Výměnné pobyty studentů jsou pro ně velikým přínosem. „Nejde jen o zdokonalování se v cizím jazyce a v rozšiřování schopností užívat ho v běžném hovoru. Jde především o boření hranic, předsudků a nedorozumění mezi lidmi, o šíření přátelství a spolupráce s těmi, kteří jsou nám nejbližšími sousedy,“ zdůrazňuje. „Tyto akce jsou podporovány Fondem Česko – německé budoucnosti a Městem Rumburk.
Rozhodující pro úspěšný průběh výměny je však vstřícnost rodin, které hostí ve svých domovech německé děti při jejich návštěvě u nás,“ 
dodává Roman Kroutil.

prezentace

Studenti ze spřátelených škol se připravují na společné prezentace, kterými zakončili svůj výměnný pobyt v Rumburku. Foto: gym

Tisk Tisk | E-mail E-mail