Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské noviny prošly maturitou

Maturitní šílenství na středních školách je v plném proudu. Někteří mají již svou první těžkou životní zkoušku úspěšně za sebou, na některé teprve čeká a někteří si ji v září zopakují.
Letos na šesti středních školách v Rumburku a ve Šluknově předstoupí před maturitní komisi přes tři sta studentů. Kromě teoretických znalostí musí na některých školách projít ještě praktickou závěrečnou zkouškou. Například budoucí zdravotní sestřičky musí prokázat, jak dokáží pečovat o pacienta. Podávají mu léky, aplikují injekce a infuze, asistují lékařům při převazech.
Po úspěšném zvládnutí této části maturity je čeká „svatý týden“ a pak ústní zkouška. Ta prověří jejich znalosti z českého jazyka a literatury, z chirurgie a vnitřního lékařství a teorie ošetřovatelství.
Studenti Střední lesnické školy Šluknov maturovali v lese. Praktická zkouška se pro 28 lesáků a 18 ekologů konala v okolí Židovského vrchu a v kunratickém arboretu. Studenti museli předvést například měření průtoku nebo měření stromů a poté svou práci ústně obhájit.
V teoretické části lesáci maturovali z ekonomiky, pěstování a lesní těžby, z českého jazyka, němčiny nebo angličtiny. Ekologové maturovali z předmětu ochrana přírody a životního prostředí.
Studenti SOŠ mediální grafiky a poly-grafie v Rumburku – obor tiskař na polygrafických strojích prokazovali znalosti a dovednosti při přípravě tiskové formy a vlastním tisku. Náplní dvanáctihodinové dotace byla jak cvičná práce, tak i samostatně zvládnutá zakázka, při které se mimo jiné v rámci zkoušky tisklo i 9. číslo Rumburských novin.
V oboru reprodukční grafik pro média si studenti již předem připravili grafický návrh podpisové kartičky včetně vlastního loga, kterou pak realizovali za pomoci profesionálních grafických programů. Dalším úkolem bylo vytvoření čtyřstránkového prospektu a práce v oddělení fotolitografickém.
Podle zástupce ředitele pro odborný výcvik Ivo Šabaty prospěli z celkového počtu 28 studentů všichni a prokázali tak dobré praktické znalosti získané na odborném výcviku, kterým procházeli po celou dobu čtyřletého studia.
Studenti Obchodní akademie v Rumburku vykonávali praktickou maturitu již v dubnu, a to písemnou formou. Skládala se z účetnictví, ekonomiky, informační technologie a písemné elektronické komunikace. Celkem se k maturitám dostavilo třicet studentů, z nichž dva dokončovali maturitu ještě z minulých let.
Na rumburském gymnáziu maturují letos tři třídy. Pětasedmdesát studentů prokazuje své znalosti z českého jazyka a jednoho cizího. Tím může být angličtina, němčina nebo francouzština.
Další maturitní předměty jsou voli-telné. Nejvíce studentů maturovalo ze základů společenských věd a překvapivě i z matematiky. Mezi další oblíbené předměty mezi gymnazisty patří zeměpis, fyzika, chemie a biologie.
Po prvním maturitním týdnu odmaturovalo na gymnáziu padesát studentů a čtyřiadvacet z nich prospělo s vyznamenáním.

maturity

Budoucí zdravotní sestřičky ze SZŠ Rumburk si losují při praktické maturitě čísla pokojů a jména pacientů, u kterých budou prokazovat, co se za čtyři roky perného studia naučily. Foto: vope

Tisk Tisk | E-mail E-mail