Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sulzbach-Rosenberg hlavní město „Nových Čech“

Císař Karel IV. (1316 – 1378) učinil z obchodní stezky zvané „Zlatá cesta“ říšskou cestu a vytvořil tak spojnici mezi rodovými državami lucemburské dynastie a českým královstvím. Aby zajistil průběh tohoto tzv. „zemského mostu“ na svém území, koupil rozsáhlá území v Horní Falci. Oblast tzv. „Nových Čech“ se stala zárodkem prvního moderního státu ve středověké říši. Šťastnou okolností bylo zastavení města falckrabětem Rudolfem II. císaři Karlu IV. v roce 1353, díky čemuž byl Sulzbach povýšen na hlavní město Karlových „Nových Čech“ (1353 – 1373). Po dvacet let vlády se městu a jeho obyvatelům dostalo mnohých privilegií.
V Sulzbachu strávil císař Karel IV., sečtou-li se všechny jeho návštěvy, téměř půl roku. Svému synu Václavovi udělil erb a titul hraběte ze Sulzbachu.
Za vlády Karla IV. byl hrad v Sulzbachu sídlem nejvyššího hejtmana, zemského sudího a zemského písaře. Dá se říct, že sulzbašský hrad převzal za vlády Karla IV. funkci císařské falce, vezme-li se v úvahu, že zde v nejméně 89 dnech vystavoval listiny.
Ve 14. století se Staré město rozrostlo na téměř trojnásobek původní rozlohy. Obraz města je dodnes utvářen stavbami z doby Karla IV.
Když se Sulzbach stal roku 1353 hlavním městem novočeského území, vyrostl zde velký počet nových církevních staveb, mimo jiné městský farní kostel St. Marien. V březnu 1355 poslal císař Karel IV. z Plzně drahocenné relikvie „k ozdobě této farnosti“. Brzy nato byl vystavěn chór, který se dochoval v téměř nezměněné podobě a ve kterém se nachází socha patrona České země sv. Václava s portrétními rysy Karla IV.
V hostinci „U zlaté koruny“ z 1. pol. 14. stol. sídlil císařský poštmistr a traduje se, že zde byl ubytován i sám Karel IV. Tři kamenné desky na východní zdi hostince připomínají dobu jeho vlády: bílý český lev a dvě černé orlice.
Ve městě Sulzbach-Rosenberg přenocoval i Mistr Jan Hus při své cestě do Kostnice.

Tisk Tisk | E-mail E-mail