České i Saské Švýcarsko spojil další hraniční přechod

Tištěné noviny 12/2007 | 25. 6. 2007 | Nezařazené

Přesně na den dětí v pátek 1. června byl mezi českými Mikulášovicemi a německým Saupsdorfem otevřen nový hraniční přechod. V této oblasti je to již čtvrtý turistický přechod určený pro pěší turisty, cyklisty a v zimě také lyžaře. Díky tomu se turisté pohodlně dostanou od rozhledny Tanečnice i ze směru od městského koupaliště nebo přímo z centra Mikulášovic na nedaleký vrch Wachberg ležící těsně za státní hranicí. To, že bude stezka hojně využívána, již naznačil zájem turistů z obou stran hranice, kteří se přišli podívat na slavnostní otevření přechodu.
Z oficiálních představitelů se slova ujal mikulášovický starosta Stanislav Hladík a oba starostové z německých sousedících měst Saupsdorfu a nedalekého města vyššího stupně Sebnitz. Slavnostní náladu umocnilo i kulturní představení, které si připravili ti nejmladší sousedé z obou stran hranice. Mikulášovický dětský pěvecký sbor potěšil německy mluvící přítomné dobře nastudovanou písní v jejich rodném jazyce.
Odměnou všem, kteří se zúčastnili otevření hraničního přechodu Mikulášovice – Saupsdorf, byl nejen krásný rozhled z nedalekého Wachbergu na stolové hory, ale také posezení ve stylové restauraci.
Přestože na přechodu nebude stálá služba, turista cestující z jedné země do druhé se bez platného dokladu totožnosti neobejde. Při namátkové kontrole příslušných orgánů bude i tak nutné se legitimovat.
A co v nedalekém Saupsdorfu můžete vidět? Je to obec s četnými ukázkami lidové architektury (podstávkové domy) z 18. a 19. století a s kamennou bránou statku původně ze 17. století.
Turisticky zajímavé jsou i dva mlýny z přelomu 18. a 19. století a bývalá kovárna z 18. století. Nad obcí poskytuje lahodné občerstvení výletní restaurace s vyhlídkou k jihu na Saupsdorf a Saské Švýcarsko.

hranice

České a německé děti slavnostně přestřihly květinovou pásku symbolizující hranice mezi oběma státy, a tím otevřely nový hraniční přechod mezi Mikulášovicemi a Saupsdorfem. Foto: tom

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/06/25/ceske-i-saske-svycarsko-spojil-dalsi-hranicni-prechod/