Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pár slov o osazení soch na mostě na Pražské ul. v Rumburku

Na počátku tohoto roku, díky iniciativě pana Dvořáka z odboru rozvoje a investic a také pana Diviše z odboru památkové péče města Rumburk, vzešel plán na osazení světců sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého na most na Pražské ul. v Rumburku. Současně byl vypracován záměr, který zahrnoval restaurátorské práce, které měly zajistit dostatečnou ochranu soch v průběhu transferu, a především při samotném osazení. Socha sv. Šebestiána byla poškozena způsobem, který vylučoval přímé osazení. Tato statue (ve spodní části uražena) stála velice nestabilně.
Během měsíce dubna byl proveden potřebný restaurátorský zásah, kdy došlo ke konsolidaci kamene na poškozených místech. Odlomené části se znovu přilepily a chybějící detaily se vyhotovily z umělého kamene. Na závěr se provedla barevná retuš a potřebná hydrofobizace. Sochy tak byly připraveny na samotné osazení, které následně proběhlo dne 19. května.
Na sochách byly prováděny restaurátorské práce již v letech 1995 – 1997.
Bohužel, především u sochy sv. Šebestiána, došlo k menšímu výrazovému posunu. Celkově obě sochy prodělaly své, protože již několikrát za svou existenci byly svrženy do vod Mandavy.
U sochy sv. Nepomuckého je to již osudový úděl, ovšem sv. Šebestián je v tom vcelku nevinně. Můžeme si jen přát, aby sochy na svých místech vydržely spoustu let bez poškození, protože každá obnova stojí statisíce a sehnat prostředky na obnovu památky je v dnešní době téměř sisyfovská práce.

Tisk Tisk | E-mail E-mail