Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Den dětí byl plný radosti

První červnový den byl v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“ dnem plným úsměvů, který přinesl dětem mnoho zábavných okamžiků, ale prověřil i jejich sílu, zručnost a šikovnost. Některé z dětí si sáhly až na dno svých sil jen proto, aby sobě a okolí dokázaly, že jsou nejlepší v té či oné disciplíně. Děti si zde mohly vyzkoušet rybolov, ukázat jak zvládají překážkovou dráhu na koloběžkách, natrénovat si hod na koš apod.
Po splnění úkolů na každého účastníka čekala odměna, dáreček a sladké překvapení. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří finančním či věcným darem pomohli zrealizovat tuto akci, ale podporují i provoz celého zařízení pro děti a mládež při Farní charitě Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail