Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šluknovsko se připravuje na vstup do Schengenského prostoru

Zapojení České republiky do Schengenského prostoru je podle posledních informací naplánováno již na konec roku 2007. Tím dojde k posunutí vnějších pozemních hranic mimo území ČR a Čechům se tak otevře prostor pokrývající území všech států zapojených do schengenské spolupráce.
Na to by se mělo připravit především české pohraničí, kterého se tato změna dotkne zřejmě nejvíce. O tom, co se změní pro jednotlivé občany, ale také pro samosprávy pohraničních měst, informoval starosty Šluknovska oblastní ředitel cizinecké a pohraniční policie ČR plk. Milan Babičík.
Podle něj bude možné od nového roku vnitřní hranice překračovat bez jakýchkoliv formalit, na kterémkoliv místě a kdykoliv jen s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Výjimku budou tvořit některé cesty a silnice v národních parcích, kde je nutné zajistit ochranu přírody, což by zvýšený pohyb osob mohl ohrozit.
K 31. 12. 2007 tak zanikne výkon služby cizinecké a pohraniční policie ČR tak, jak ho známe dnes. V souvislosti s tím je podle plk. Babičíka připravena reorganizace cizinecké a pohraniční policie, která již nebude hlídat hraniční přechody, turistické stezky a zelenou hranici. Tyto složky však budou i nadále ochraňovat hranice na mezinárodních letištích a budou plnit další úkoly ve vnitrozemí, například rozpoznávání falešných dokladů, zjišťování pohybu a pobytu nelegálních migrantů na území státu, odhalování pašování drog, zbraní a dalších komodit, a další specifické úkoly. Důraz bude kladen na spolupráci a součinnost pohraničních složek s pohraničníky ostatních států.
V pohraničí se i nadále budou pohybovat smíšené hlídky, které ve spolupráci s pořádkovou policií budou zodpovídat za bezpečnost na celém území.
Zrušení kontrol na vnitřních hranicích však není absolutní. V případech, kdy by mohl být ohrožen některý ze zájmů státu (veřejné zdraví, bezpečnost apod.), může vláda rozhodnout o dočasném znovuzavedení kontrol. Policie by pak prováděla kontrolu podezřelých vozidel a vytypovaných osob na některých komunikacích na hranici a na mezinárodních letištích. Nedávno k takovému kroku přistoupilo Německo při Mistrovství světa ve fotbale. Kromě vyloučení hrozby teroristického útoku bylo účelem kontrol zabránit vstupu na území státu fotbalovým výtržníkům.
Na první pohled viditelnou změnou na hranicích budou stavební úpravy na místě současných hraničních přechodů. Vozovky, které byly dosud uzavřené pro účely hraniční kontroly, budou nyní otevřeny pro volný pohyb vozidel, kontrolní kabiny ve středních pruzích bránící v pohybu rychle projíždějícím vozidlům budou demontovány, stejně jako zastřešení vozovek. Plk. Babičík upozornil starosty, že bude nutné, aby se postarali o zrušení rychlostních omezení na silnicích v blízkosti hraničních přechodů tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu. Z tohoto důvodu bude nutná spolupráce starostů obcí na obou stranách hranice.
Dále plk. Babičík připomenul, že nepotřebné objekty na přechodech budou nabídnuty k prodeji především orgánům státní správy a příhraničním obcím nebo právnickým osobám. Někteří ze starostů o tuto nabídku okamžitě projevili veliký zájem.
Přestože by se již za několik měsíců měla stát Česká republika plnoprávným členem Schengenského prostoru, o „Schengenu“ toho naši občané mnoho nevědí. Z tohoto důvodu bude 11. července odstartována masivní informační kampaň, jejímž cílem je sezná-mit občany České republiky s podmínkami, výhodami a povinnostmi, které jim tato změna přinese. Propagace bude probíhat pomocí článků, informačních spotů, diskuzí ve všech médiích, ale také pomocí letáků a informačních brožur.

celnice

Po vstupu do Schengenského prostoru již nebudou celní kontroly na hranicích nutné. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail