Absolventi aktivačního centra mají za sebou první ročník

Tištěné noviny 14/2007 | 17. 8. 2007 | Nezařazené

Za účasti místostarostky Rumburku paní Aleny Winterové zakončili koncem června studenti aktivačního centra první ročník dvouletého kurzu celoživotního vzdělávání. V úvodu popřála paní místostarostka studentům úspěšné absolvování zkoušky a předala každému dárek. Studenti jí poděkovali květinou za dosavadní podporu. Poté již následovala zkouška, která se skládala z písemné a ústní části. Každý z účastníků prokázal, jak si poradí s vyplněním krátkého dotazníku, jak si vede v matematice a jak se dokáže orientovat v textu. V ústní části prokázali své jazykové schopnosti. V letošním roce studovalo v AC devět studentů, v závěrečné zkoušce uspěli všichni přítomní. Dva budou skládat zkoušky v náhradním termínu na začátku září. Aktivační centrum je jedním z projektů o.s. Chytrá horákyně. Jeho cílem je vybudovat centrum celoživotního vzdělávání pro lidi s postižením a pro seniory. Aktivační centrum v letošním roce finančně podpořili: Město Rumburk, Komunitní nadace Euroregionu Labe a Nadace Euronisa.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/08/17/absolventi-aktivacniho-centra-maji-za-sebou-prvni-rocnik/