Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Strategický plán rozvoje města Rumburk

Odbor Regionálního rozvoje a investic v letošním červenci začal ve spolupráci s Evropskou obchodní akademií Děčín připravovat návrh SPRM Rumburk. Strategický plán je z pohledu města klíčovým střednědobým dokumentem, který bude sloužit jako nástroj koordinace rozvojových aktivit na podporu sociálního a ekonomického rozvoje města. Strategický plán vychází z dohody představitelů města a veřejnosti o rozvojové vizi a prioritách rozvoje města.
Chceme do přípravy návrhu zapojit širokou veřejnost, a proto jsme právě  pro ni připravili dotazník (k dispozici vložený i v RN). Vnímání reality z pohledu nestranné veřejnosti je v mnoha oblastech přínosem při sestavování konečných priorit a cílů města. Pro úplnost o zpracování SPMR je nutno uvést, že dotazníková akce probíhá celkem ve třech směrech – veřejnost, firmy a mládež. Všechny tři anketní formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města. Pro představu, jaký význam má SPRM pro město, uvádím několik důležitých bodů:
Strategický plán zahrnuje:
-identifikaci hlavních problémů města,
-definování cílů a strategií k dosažení rozvojové vize,
-návrh konkrétních opatření/projektů,
-identifikaci zdrojů pro realizaci plánu, a může dále sloužit jako poklad pro:
-rozpracování navazujících programových dokumentů pro jednotlivé oblasti života města,
-zpracování investičních záměrů na území města,
-přípravu města na čerpání strukturálních fondů EU v období 2007-2013 v oblasti projektové, organizační i finanční,
-přípravu integrovaného plánu rozvoje města,
-případně pro novelizaci územního plánu.

Tímto Vás žádáme o aktivní spolupráci, tedy o vyplnění příslušného dotazníku a vhození do některé z uvedených schránek. Těšíme se, že i Vy vyjádříte své názory na naše město.

Tisk Tisk | E-mail E-mail