Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Záchrana „Hrobky profesorů“ se blíží ke zdárnému konci

Téměř před rokem (23. května 2006, osm minut po deváté hodině večer) byl nahlášen požár na rumburském hřbitově. Ničivým plamenům a poté vodě z požárních stříkaček podlehla jedna z kaplí, které se říká „Hrobka profesorů“. Požár zcela zničil interiér stavby, dřevěný oltář, nástěnné a stropní malby, dobové okenní vitráže. Podle odborníků byl požár založen úmyslně, aby zakryl stopy po zlodějích, kteří zde hledali snadný způsob obživy.
Město Rumburk mělo již dříve v plánu tuto kapli rekonstruovat, ale požár a následné škody toto rozhodnutí urychlily, ale také prodražily.
Pan Evžen Dvořák z Odboru regionál-ního rozvoje a investic MěÚ Rumburk k tomu dodává: „Na základě statického posouzení z roku 2005 a návrhu sanace objektu byla v tomto roce zařazena do rozpočtu města rekonstrukce takzvané »Hrobky profesorů« na Městském hřbitově v Rumburku, ve které jsou dle pamětníků uloženy ostatky zakladatelů rumburského gymnázia. Probíhající stavební práce spočívají v sepnutí konstrukce obvodového zdiva, zajištění stability nosných okrasných sloupů, opravě trhlin ve vrcholu gotické klenby a zabezpečení a opravě trhlin v interiéru. Dále se provede oprava oken se zabezpečením vitráží, repase vchodových masivních dveří a na podlahu bude položena původní dlažba a vyměněn rám pro osazení zákrytové desky krypty. V exteriéru bude opraveno opadávající obvodové zdivo včetně provedení nových omítek a opraveno a doplněno původní dutinové lícové zdivo. Součástí rekonstrukce je nový střešní plášť se zachovanými původními detaily, klempířské prvky a odvodnění stavby.“ Nejvíce obav měli pracovníci stavební firmy z toho, co je čeká po odkrytí podzemní krypty.

krypta

Pracovníci městského úřadu a zástupce stavební firmy kontrolují stav krypty po požáru. Foto: gdo

Předpokládalo se, že při hašení loňského požáru mohla do spodní místnosti kaple natéct voda a že čtyři metry hluboká krypta jí bude až po strop plná. Ale stav krypty všechny opravdu zaskočil. Přestože nebyla téměř šedesát let otevřena, tak se na ní čas ani požár a následné proudy vody vůbec nepodepsaly. Krypta byla zcela neporušená, zdivo ani podlahy nenesly známky vlhkosti, stejně jako zde uložené rakve.
„Samotný stav krypty a systém jejího odvětrání svědčí o umu a dovednosti našich předků,“ dodává s uznáním Evžen Dvořák.
V kryptě bylo uloženo celkem devět rakví, z toho jedna dětská a jedna hromadná, v níž jsou uloženy kosti pěti osob. Až na jednu jsou všechny rakve neporušené a většina z nich je bohatě a honosně zdobená. Vzhledem ke stavu kaple nebylo nutné rakve přemisťovat, a tak byl klid nebožtíků rušen jen v minimální míře.
Stavební práce v celkové výši 788 tis. Kč budou dokončeny do konce srpna tohoto roku. Pokud nebude tato památka vystavena dalším nájezdům vandalů, mohly by zde kosti předků ležet v bezpečí několik dalších desítek let.

kosti
Tisk Tisk | E-mail E-mail