Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hudebního setkání mladých umělců tří zemí se zúčastnili i Rumburáci

Na Windmühle v německém Seifhennersdorfu se ve dnech 5. až 11. srpna 2007 uskutečnil třetí ročník pracovního setkání mladých adeptů hudebního umění. Předchozí ročníky proběhly za účasti žáků a učitelů hudebních škol z polské Jelení Gory a německého Görlitz. Letos se poprvé zúčastnila Základní umělecká škola v Rumburku.
Celý pobyt byl naplněn náročnou prací a studiem nových komorních skladeb autorů 20. a 21. století z regionu všech tří zúčastněných zemí. Mladé hudebníky, počínaje nejmladší účastnicí, talentovanou devítiletou Martinou Vinšovou z Rumburku, až po osmnáctileté chlapce z polských a německých hudebních škol spojoval především vztah k hudbě. Během prvních dnů padly všechny jazykové i národnostní bariéry a konverzace probíhala na všech úrovních.
Procvičování nových skladeb kladlo velké nároky nejen na mladé hudebníky, ale i na jejich učitele, jejichž pracovní den většinou končil až v pozdních večerních hodinách.
Součástí setkání byla i přednáška teoretika hudby z görlitzské hudební školy p. Petera Plögera o hudebních skladatelích, jejichž skladby byly na programu.
Vyvrcholením týdenního pracovního úsilí byl závěrečný koncert všech žáků, kterému přihlíželi nejen rodiče, příbuzní a zaměstnanci Windmühle, ale i představitelé obce Seifhennersdorf.
Poděkování patří především pořada-telům z hudební školy v Görlitz, paní Ljudmile Büchner a všem učitelům, kteří obětovali část prázdnin rozvoji mezinárodní kulturní spolupráce.
Tuto akci bylo možno uskutečnit především díky finanční podpoře EU, Spolkové země Sasko a Sachsen Interreg III.

work

Česká výprava na pracovním setkání adeptů hudebního umění.

Tisk Tisk | E-mail E-mail