KPH – Kruh přátel hudby

Tištěné noviny 16/2007 | 24. 9. 2007 | Nezařazené

Dům kultury Střelnice připravil pro všechny zájemce zajímavou hudební nabídku v rámci jednoho ze svých pravidelných uměleckých cyklů: KRUH PŘÁTEL HUDBY (KPH).

Je nutno předeslat a zdůraznit, že KPH není žádným uzavřeným klubem vyznavačů především vážné hudby, tedy nekomerčních, menšinových a médii často opomíjených hudebních žánrů.
Jde především o produkci pořadů špič-kových instrumentálních nebo i pěveckých osobností, jejichž výkony jsou určeny široké veřejnosti. Určitá část zájemců – abonentů si může dle svého zájmu a potřeby zajistit u pořadatele předplatné na všechna nabízená vystoupení a nebo je může navštěvovat mimo toto předplatné individuálně dle svého výběru.
Repertoár z děl hudebních klasiků našich i zahraničních však tvoří dominantu tohoto hudebního cyklu Domu kultury Střelnice Rumburk.
Co do míst konání těchto koncertů je třeba sdělit, že výběr místa vystoupení v Rumburku ponechává pořadatel výhradně na zájmu účinkujících interpretů, kteří si s ohledem na svůj hudební styl, žánr, nástroje, repertoár i akustic-ké požadavky mohou libovolně vybrat kostel, aulu gymnázia nebo sály domu kultury. Tím je také dáno, že se všech-ny koncerty nekonají ve stejném místě. V tomto případě si vybírají účinkující, a je to tak dobře! Už proto, že město Rumburk jim umožňuje, na rozdíl od mnoha jiných měst, si vůbec vybrat.
Často u těchto produkcí jde o technicky neupravenou hudbu, tedy zcela živou bez ozvučovacích aparátů, mikrofonů, hallů, odposlechů a jiných technických berliček, jež převažují u pop music naprosto nepostradatelně.

- neděle 9. 9. 2007 v 16.00 hod.
kostel sv. Vavřince
LYRA DE CAMERA
Špičkové sdružení hudebníků-sólistů, působící na našich i světových scénách od roku 1997. Zaměřuje se na interpretaci komorní hudby především z období baroka a klasicismu, tj. 17. a 18. století. Účinkují: Jitka Navrátilová – cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétna, Bledar Zajmi – violoncello. Program: A. Vivaldi, G. Telemann, J. S. Zelenka, N. Porpora, G. F. Handel, J. S. Bach.

- úterý 2. 10. 2007 v 19.00 hod.
Divadelní sál DK
KANADSKÉ TRIO – MARTY  HALL – Urban Roots Tour
Marty Hall – hvězda české i světové scény. Styl blues z 30. a 40. let 20. století. Způsob přednesu a otevřenost z něj činí v jeho uměleckém minimalismu žánrovou ojedinělost pro preciznost, koncentrovanost, hudební dynamiku i lehkost. Je současně autorem všech skladeb programu. Účinkují: Marty Hall – kytara, zpěv, Gregg Fancy – baskytara, Doug Mackay – bicí nástroje.

- pondělí 5. 11. 2007 v 16.00 hod.
kostel sv. Vavřince
WEINBERGER TOUR
Součást koncertního turné při výročí 40 let úmrtí skladatele Jaromíra Weinbergera (1896-1967). Účinkují: František Brikcia – violoncello, Tomáš Víšek – klavír. Program: Skladby židovských skladatelů E. Shulhoffa, J. Simona, I. Kosíkové, J. Weinbergera.

- pondělí 10. 12. 2007 v 19.00 hod.
Divadelní sál DK
VÁNOČNÍ SETKÁNI
Dvojrecitál „Královny české operety“ Pavly Břínkové a sólisty opery ND J. Ježka. Účinkují: Pavla Břínková – mezzosoprán, Jan Ježek – tenor, prof. Jiří Pazour – klavír. Program: Skladby R. Frimla, F. Hervého, E. Kálmána, O. Nedbala, G. Gerswina, A. L. Webbera, G. Becauda, J. Brahmse, B. Laneho, Ch. Gounoda, I. Berlina, G. Verdiho.

Další informace: www.dkrumburk.cz, tel. č.: 412 332 158 – K. Skořepová, e-mail: strelnice@volny.cz .
Předprodej vstupenek a abonentního předplatného v Městském informačním centru na Lužickém náměstí, v poklad-ně domu kultury od 14.00 do 20.00 hod. (čtvrtek – neděle) a 1 hodinu před každou pořádanou akcí v DK dle měsíčního programu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/09/24/kph-kruh-pratel-hudby/