Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadace EURONISA rozdělí 600 tisíc korun

Nadace EURONISA vyhlásila podzimní veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů Nadačního investičního fondu, benefičních akcí a darů sponzorů.
Podporovány budou projekty uskuteč-něné od 1. ledna 2008 v oblastech sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Předběžná částka k rozdělení je 600 tisíc korun. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa. Vyloučena jsou politická hnutí či strany a fyzické osoby.
Podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.euronisa.cz.
Uzávěrka přijímání žádostí je 8. října 2007 do 16.00 hodin.

Tisk Tisk | E-mail E-mail