Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Základní škola U Nemocnice získala druhou počítačovou učebnu

Od letošního září mají žáci Základní školy U Nemocnice v Rumburku k dispozici již druhou počítačovou učebnu.
Na konci školního roku 2005/06 proběhla na škole inspekce zaměřená na výpočetní techniku a její využití. Její závěr nebyl příliš dobrý. S výsledky inspekce byl v září 2006 seznámen i výbor Sdružení rodičů při ZŠ U Nemocnice. Na tento stav okamžitě reagoval jeden ze členů pan Miroslav Svoboda, vlastník stavební firmy, nabídkou sponzorského daru škole na vybavení nové počítačové učebny.
Hodnota daru poskytnutého firmou Miroslav Svoboda – stavby a montáže Rumburk dosáhla výše 180000 Kč.
Počítače a propojení bylo zakoupeno u firmy Interdata, škola ze svých financí pořídila ještě interaktivní tabuli.
To je nová učební pomůcka, bílá tabule o rozměrech 2 x 1,2 m, na kterou lze promítat cokoli z počítače, např. texty, tabulky, grafy, nebo obrázky. Do nich lze pomocí elektronického pera cokoli dopisovat a kreslit, aniž je jakkoli dotčen počítačový text. Z prostředků školy se dále koupily lavice, počítačové stoly a část propojovacích komponentů.
V učebně bude probíhat jednak výuka informatiky a mediální výchovy, ale po přípravě i vyučování jakýchkoli jiných předmětů. K těm je ale potřeba ještě doplnit archiv a programy. A tak, po několikaměsíční práci, byla nová učebna ve čtvrtek 17. května slavnostně předána panem Miroslavem Svobodou za účasti zástupců města Rumburk vedení školy. Pan Svoboda v souvislosti se sponzoringem vyzdvihl zásluhu svých zaměstnanců a v neposlední řadě také projektantů p. Petra Müllera a Jiřího Pimpary, kteří stáli u zrodu prosperující firmy. Touto cestou panu Svobodovi děkují učitelé, ale zejména žáci školy za dar, který jim bude sloužit ke zkvalitnění jejich práce.

sponzor

Díky sponzorskému daru pana Miroslava Svobody získala Základní škola U Nemocnice v Rumburku druhou počítačovou učebnu, kterou koncem školního roku předal do rukou ředitelky školy Ing. Romany Buškové (vpravo) za přítomnosti místostarostky města Aleny Winterové. Foto: tv

Tisk Tisk | E-mail E-mail