Zubní pohotovost v Ústí nad Labem od září končí

Tištěné noviny 16/2007 | 24. 9. 2007 | Nezařazené

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem od září končí provoz ordinace zubní pohotovosti. Tato služba bude na Děčínsku zajištěna na základě spolupráce Statutárního města Děčín s 23 soukromými lékaři, kteří budou pohotovostní péči poskytovat ve svých ordinacích v sobotu, neděli a ve svátky od 8.00 do 11.00 hodin.
Přesný rozpis služeb bude v nejbližších dnech uveřejněn na internetových stránkách Statutárního města Děčín (www.mmdecin.cz) a v regionálních periodicích.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/09/24/zubni-pohotovost-v-usti-nad-labem-od-zari-konci/