Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dětská hřiště jsou problémem města

Komise pro prevenci kriminality a sport Rady města Rumburk se na svém posledním jednání zabývala problémem starých venkovních dětských hřišť ve vlastnictví města. Na území Rumburku se jich v současné době nachází přes dvě desítky a u žádného z nich není znám provozovatel, jejich zařízení jsou většinou poškozená a neodpovídají bezpečnostním ani hygienickým normám.
Bývalý místostarosta města Radek Engl nechal již v minulém roce zmapovat všechna dětská hřiště a doporučil zastupitelstvu města jejich opravu.
V letošním roce byl odborem školství vypracován seznam nový, doplněný o komentář, návrhy, zákony, vyhlášky a normy vztahující se k provozu dětských hřišť. V materiálu nechybí ani popis provozu, dokumentace, označení, údržba a kontrola hřišť.
Komise doporučuje radě města vypracování dlouhodobé koncepce na likvidaci starých nevyhovujících a nebezpečných zařízení a obnovu některých dětských hřišť. Veřejně přístupná sportovní hřiště pro starší mládež, hřiště na míčové hry, skateparky apod., které slouží k vyplnění volného času teenagerů, by měla, podle komise, zůstat i nadále zachována.
V letošním roce bylo v rozpočtu města vyčleněno 800 tisíc Kč na vybudování nového dětského hřiště na sídlišti V Podhájí, ale s jeho výstavbou se nezačne, dokud nebude zřejmé, kdo bude za jeho provoz zodpovídat. Do budouc-na se počítá s výstavbou dalšího hřiště v prostoru mezi domem kultury a letním stadionem. Na návrh Mgr. Švambery se komise zabývala i možností vybudování dopravního hřiště, které ve městě chybí, a využití oploceného areálu hřiště u Obchodní akademie.

Tisk Tisk | E-mail E-mail