Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Integrovaná poradna – šance pro nezaměstnané

Od září 2007 byla otevřena pro nezaměstnané občany Šluknovského výběž-ku nová Integrovaná poradna Rumburk ve spolupráci tří partnerů IREAS, Charitního sdružení Děčín a Praemie. Integrovaná poradna je spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR z programu Iniciativy Společenství EQUAL.
V této poradně budou zájemce o práci po dobu čtyř měsíců provázet a podporovat osobní, kariérový a sociální poradce.
Formou osobních konzultací poradci nezaměstnané klienty motivují k aktivitám směřujícím k opětovnému začlenění na trh práce a dále rozvíjejí jejich potenciál a dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení zaměstnání, po-máhají se sepsáním profesního životopisu, motivačních dopisů pro zaměstnavatele a připravují nezaměstnané na pohovory se zaměstnavateli. Společně s poradcem vyhledávají volná pracovní místa a domlouvají týdenní až čtrnáctidenní bezplatnou praxi přímo na pracovišti zaměstnavatele, kde si zájemce může vyzkoušet své dovednosti. V případě zájmu zaměstnavatele může přejít praxe v pracovní poměr.
Sociální poradenství spočívá v poskytování informací a rad, případně jiné pomoci zájemcům o práci z 16 poradenských oblastí, jako je bydlení, pracovně-právní vztahy, dluhové poradenství apod., které pomůže klientům projektu odstranit překážky bránící v přístupu na trh práce. Všechny tyto služby poradny jsou bezplatné, diskrétní a dobrovolné.
Součástí programu je i neprofesní školení, které vedou odborní lektoři.
Toto školení trvá asi 14 dní a bude zahájeno v polovině října 2007. Navíc bude účastníkům zajištěno stravování zdarma během školení, budou jim hrazeny náklady na dopravu a zajištěn přístup k internetu. Dalším bonusem je hlídání dětí nebo péče o staré a nemocné rodiče v době neprofesního školení.
Zájemci o služby integrované poradny nás mohou kontaktovat na adrese Palackého ul. 205, II. patro, č. dveří 314, Rumburk (v budově České pojišťovny), nebo na tel. 412 333 837, mob. 724 781 101. Ivana Adámková – osobní poradce, Kateřina Ondrušová, sociální poradce, Zdeňka Ondrušová – poradce pro kariéru.


Tisk Tisk | E-mail E-mail