Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mimořádné veterinární opatření proti katarální horečce

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj nařídila mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, kterou je katarální horečka ovcí. Ta byla zjištěna v SRN ve spolkové zemi Bavorsko a Sasko, a ochranná pásma a pásma dozoru okolo ložiska nákazy zasahují až na území okresu Děčín, kam spadá i oblast Šluknovska.
Katarální horečka ovcí je nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původem je virus BTV, patřící do skupiny Reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů, zejména tiplíky rodu Lulicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce.
Postižené zvíře má zvýšenou teplotu, nechuť k jídlu, je malátné. Častým projevem nemoci je vytékání zvýšeného množství sekretu z dutiny nosní, záněty očních spojivek a sliznic, u ovcí vypadávání vlny, časté jsou bolestivé krváceniny do rohového pouzdra paznehtů. Jednou z charakteristik choroby je modro-fialové zabarvení jazyka zvířete, odtud také pochází jiný název nemoci – Bluetongue – modrý jazyk.
Nemocná zvířata se odmítají pohybovat a jen leží. I když je úmrtnost u tohoto onemocnění nízká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou náchylná k dalším infekčním a parazitárním onemocněním.
Mimořádná veterinární opatření vyhlášená KVS se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v uzavřených pásmech. Chovatelé tak nesmějí svá zvířata přemisťovat mimo tato pásma a musí provádět důsledná epizootologická šetření a zdravotní zkoušky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail