Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nový Požární řád města Rumburk

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje byl zpracován a rumburským zastupitelstvem schválen nový Požární řád města. Změny původní obecně závazné vyhlášky se týkají především podmínek pro konání akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Ty jsou zakotveny v těchto bodech:
1.  Všechny akce, při kterých bude shromážděno více jak 200 občanů, musí být zabezpečeny preventivní požární hlídkou, která je zřizována provozovatelem akce.
2.  Úkolem preventivně požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.
3.  Osoba zajišťující preventivně požární hlídku musí před zahájením činnosti absolvovat odbornou přípravu podle § 24 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
4.  Odbornou přípravu smí podle odst. 3 provádět pouze osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany podle § 11 zákona o požární ochraně.
5.  Pořadatel akce je povinen nejpozději 14 dní předem oznámit konání akce jednotce požární ochrany města Rumburk a informovat o způsobu zabezpečení požární ochrany; v odůvodněných případech lze tuto lhůtu zkrátit.

Celé znění vyhlášky najdete na webových stránkách města.

Tisk Tisk | E-mail E-mail