Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podpora z Rumburku pro O.p.s. České Švýcarsko

Rumburští zastupitelé se shodli s názorem rady města a podpořili snahu Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko na zápis Českosaského Švýcarska na Přírodní seznam Světového dědictví UNESCO. Zápis na Seznam UNESCO by byl pro celou oblast velkým přínosem, mj. i zvýšením ekonomických příjmů, lepší propa-gací regionu ve světě a komunikací v něm. Konečný souhlas s tímto záměrem musí dát české i německé ministerstvo životního prostředí, která svá rozhodování podmínila souhlasným či záporným vyjádřením zastupitelstev obcí nacházejících se na území Českého a Saského Švýcarska. Tato ministerstva jsou klíčovými institucemi, které mají rozhodující mandát předložit sekretariátu UNESCO návrh na zápis daného regionu na Seznam Světového dědictví.

Tisk Tisk | E-mail E-mail