Rumburk ručí za půjčku společnosti Lužická nemocnice a poliklinika a.s.

Tištěné noviny 19/2007 | 20. 11. 2007 | Nezařazené

Zastupitelstvo města Rumburku schválilo ručení do výše šesti milionů korun na dvouletý revolvingový úvěr společnosti Lužická nemocnice a poliklinika a.s. Společnost žádá o půjčku ve výši 10 mil. korun, které chce použít na provozní prostředky a na profinancování pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Původní desetimilionový úvěr, který byl sjednán u Komerční banky, bude okamžitě ukončen, jakmile bude přijat úvěr nový, takže společnost bude mít nadále pouze jeden revolvingový provozní úvěr. V současné době nemá Lužická nemocnice a poliklinika a.s. sjednán žádný jiný úvěrový obchod. Původní privatizační úvěr byl doplacen v srpnu 2006.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/11/20/rumburk-ruci-za-pujcku-spolecnosti-luzicka-nemocnice-a-poliklinika-a-s/