Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosty ze Severu trápí pitná voda

Nejvyšší představitelé měst a obcí Dobrovolného svazku obcí Sever se na své pravidelné schůzce sešli tentokrát v restauraci pod rozhlednou Tanečnicí v Mikulášovicích. Starosta Mikulášovic Stanislav Hladík předal po přivítání přítomných slovo předsedovi svazku panu Ing. Milanovi Kořínkovi. Ten přítomné ve stručnosti seznámil s pro-gramem celého jednání a vyzval hosta zasedání pana Dudku, aby poreferoval o situaci právě se rodící strategie rozvoje místního regionu. Tento hlavní bod byl předmětem rozsáhlé diskuze ohledně priorit, které by se měly v tomto dokumentu objevit. Přítomní došli jednoznačně ke shodě, že jedním z nejzávažnějších problémů, který tíží severní část mikroregionu Sever, je nedostatek pitné vody. A tak byl mezi priority regionu, jako jeden z nejdůležitějších projektů, zařazen páteřní přivaděč vody. Diskutovalo se také posílení cestovního ruchu, o cyklostezkách, koupalištích nebo regionálních tiskovinách, kterých je stále nedostatek zejména v obcích a malých městech.
Strategie nyní dostává finální podobu a její textová část půjde do posledního čtení, kdy se k ní vyjádří jednotliví aktéři. Tento významný dokument pak bude sloužit pro získávání evropských peněz, které region potřebuje na realizaci svých plánů. Starostové na svém jednání dále probírali například otázku oprav silnic, dopravní obslužnost a řadu dalších, neméně důležitých problémů.

starostove_1

Starosta Vilémova Zdeněk Raichart  (vlevo) a mikulášovický starosta Stanislav Hladík při zasedání Mikroregionu Sever. Foto: vyk

Tisk Tisk | E-mail E-mail