Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zkontrolujte si komín ještě před zimou

Blíží se topná sezóna a letos se kvůli chladnému počasí už leckde topit začalo. Než ale rozděláme v kotli či kamnech oheň a pořádně je roztopíme, měli bychom zkontrolovat komín, který může být od loňské zimy pořádně zanesený sazemi.
Kontrolu komína by měla dělat odborná kominická firma (kominík), která o výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad podle vyhlášky MV č. 111/1981 Sb. v návaznosti na normové požadavky ČSN 73 4201 s razítkem a podpisem.
Doklad musí mimo jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného provozu. O přezkoušení komína je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva.

A jak často by měl být komín kontrolován a čištěn?
Komíny, k nimž je napojen spotřebič do výkonu 50 kW na paliva tuhá a kapalná, by měly být kontrolovány a čištěny šestkrát ročně. U spotřebičů nad 50 kW na tuhá, kapalná a plynná paliva je třeba komín kontrolovat a čistit čtyřikrát ročně. Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW a komín je opatřen komínovou vložkou, je třeba kontrolovat a čistit dvakrát ročně, bez komínové vložky šestkrát ročně. U chat a rekreačních chalup, které nejsou obývány po celý rok, stačí kontrola a čistění komína jedenkrát ročně.

Komín by měl mít kompaktní, nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo.
Vymetací otvory musejí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky.
Dvířka nesmějí být poškozená a musejí být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit, zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých látek v půdních prostorách od komína je 1 metr.
Komíny musejí být volně a bezpečně přístupné.

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek. Každý požár hlaste bez odkladu na hasičskou linku 150 nebo linku tísňového volaní 112.

Předejděte kontrolou komína požárům včas. Jen za minulou zimu vyjely jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje k 34 požárům komínových těles. Hlavně kvůli nedokonalému spalování například vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo bývá komín silně zadehtován a usazeniny se pak mohou snadno vznítit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail