Poezie na drátě

Tištěné noviny 20/2007 | 21. 11. 2007 | Nezařazené

Dům kultury Rumburk se letos připojí k celostátně organizované akci s názvem „Poezie na drátě“. Bude se konat od 9. do 23. listopadu 2007 a v ČR ji zastřešuje Společnost poezie.
Akce je značně podporována masmedii a v loňském roce byla zastoupena 45 městy (více www.volny.cz/denpoezie ).
Účastníci mohou poezii vyjádřit před-nesem, pohybem, výtvarnem či jinými výrazovými prostředky.
Městský den poezie v Rumburku se bude konat v sobotu dne 11. 11. 2007  od 10.00 hod. v domě kultury za účasti řady známých básníků a autorů.
Podstatou festivalu je upozornit na všechny, kteří se poezií zabývají a mají zájem svá díla prezentovat. Jde tedy o přehlídku a nikoliv soutěž.
Zájemci se mohou registrovat písemně na adrese Dům kultury Rumburk, tř. SNP 484/29, 408 01 Rumburk, telefonicky na čísle 412 332 158 nebo na e-mailové adrese strelnice@volny.cz .
Další informace lze získat na webových stránkách www.dkrumburk.cz.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/11/21/poezie-na-drate/