Znáte všechna svá práva spotřebitele?

Tištěné noviny 20/2007 | 21. 11. 2007 | Nezařazené

Na Občanskou poradnu Rumburk se nedávno obrátil dosti rozhořčený zákazník jednoho nejmenovaného supermarketu. Byl dosti nevhodným způsobem požádán pracovníkem najaté hlídací agentury, která v supermarketu dohlíží na zloděje, o nahlédnutí do své tašky.

Na co má ochranka či pracovníci supermarketu právo, jak se mají chovat? Víte, jak se máte bránit? Na co máte v takové situaci právo Vy?
Pokud zákazníka pracovníci bezpečnostní agentury či zaměstnanci supermarketu požádají o nahlédnutí do tašky nebo o to, aby se podrobil osobní prohlídce, měli by ho předem poučit, že to není jeho povinností. Záleží pouze na dobrovolném rozhodnutí zákazníka. Určitě by se měli k zákazníkovi chovat slušně a ohleduplně. Zaměstnanci supermarketu nebo pracovníci najaté bezpečnostní agentury totiž nejsou oprávněni při ostraze prodejny zákazníka prohledat nebo nahlížet do jeho soukromých věcí. Jsou to občané jako ostatní a nemají status veřejného činitele a s tím spojená práva. V případě podezření ze spáchání trestného činu či přestupku nemají ani právo zákazníka zadržet na nezbytně nutnou dobu do příjezdu Policie ČR. Vše záleží pouze na Vás a na Vašem rozhodnutí.
Pokud přesto zákazníka omezí na jeho právech a prokáže se, že se jednalo o bezdůvodné zadržení, nese prodávající odpovědnost za prokazatelné škody způsobené zákazníku (ušlou mzdu, ušlý zisk atd.) nebo újmu na dobré pověsti (pokud k ní prokazatelně dojde).
Zákazník může vymáhat po prodávajícím nejen omluvu a finanční kompenzaci, ale i nahrazení prokazatelné finanční ztráty. Pokud se k Vám zaměstnanci či najatá agentura nechovala slušně, máte právo si písemně stěžovat na vedení supermarketu nebo dát písemný podnět k prošetření na ČOI.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/11/21/znate-vsechna-sva-prava-spotrebitele/