Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vlastivěda Šluknovského výběžku vychází po téměř 110 letech

Vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku je společným dílem občanů, obcí i firem správních obvodů Rumburk a Varnsdorf. Navazuje na předchozí německá vydání z let 1885 a 1898. Přehledným způsobem důkladně zpracovává přírodní podmínky i činnost lidí zdejšího regionu od pravěku do 3. tisíciletí. Z dobrovolné mravenčí práce vznikla trvalá společná hodnota, která je připravena sloužit poznání a upevnění vztahu lidí k rodnému kraji, tak důležitému pro jeho další prosperitu.
Rukopis Vlastivědy vznikl již v roce 2001. Knižní vydání od té doby připravuje Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Výsledkem 14 jednání tohoto fóra je prozatím pouze Vlastivěda na CD pro vnitřní potřebu autorů a obcí.
Publikace o 250 stranách je připravena do výroby v tiskárně Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk.
Sdružení se rozhodlo vydat Vlastivědu v nákladu 1000 výtisků. Kromě již připravených Pověstí je třeba podrobněji zpracovat současný hospodářský a veřejný život regionu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail