Vlastivěda Šluknovského výběžku vychází po téměř 110 letech

Tištěné noviny 21/2007 | 5. 12. 2007 | Nezařazené

Vydání Vlastivědy Šluknovského výběžku je společným dílem občanů, obcí i firem správních obvodů Rumburk a Varnsdorf. Navazuje na předchozí německá vydání z let 1885 a 1898. Přehledným způsobem důkladně zpracovává přírodní podmínky i činnost lidí zdejšího regionu od pravěku do 3. tisíciletí. Z dobrovolné mravenčí práce vznikla trvalá společná hodnota, která je připravena sloužit poznání a upevnění vztahu lidí k rodnému kraji, tak důležitému pro jeho další prosperitu.
Rukopis Vlastivědy vznikl již v roce 2001. Knižní vydání od té doby připravuje Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Výsledkem 14 jednání tohoto fóra je prozatím pouze Vlastivěda na CD pro vnitřní potřebu autorů a obcí.
Publikace o 250 stranách je připravena do výroby v tiskárně Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie Rumburk.
Sdružení se rozhodlo vydat Vlastivědu v nákladu 1000 výtisků. Kromě již připravených Pověstí je třeba podrobněji zpracovat současný hospodářský a veřejný život regionu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2007/12/05/vlastiveda-sluknovskeho-vybezku-vychazi-po-temer-110-letech/