Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

CZECH POINT občanům usnadní komunikaci s úřady

Na Městském úřadě v Rumburku funguje již od 1. ledna 2008 nová služba občanům CZECH POINT, díky které občané mají možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku.
Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, který činí 100,- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.
Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Co vám CZECH POINT nabízí?
1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete: Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví.
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.
Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výstup z obchodního rejstříku.
Co potřebujete vědět: Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete: Úplný výstup ze živnostenského rejstříku.
Co potřebujete vědět: Identifikační číslo organizace (IČ).
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete: Výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká.
Co potřebujete vědět: Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

Kde můžete o výstupy požádat?
- Městský úřad Rumburk
- Oddělení evidence obyvatel (matrika), budova B, přízemí
- Živnostenský odbor, budova C, III. patro
- Městský úřad Krásná Lípa – matrika
- Městský úřad Šluknov – matrika
- Městský úřad Velký Šenov – matrika

Tisk Tisk | E-mail E-mail