Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co nejvíce zlobí rumburské občany?

Co jim v jejich městě chybí a čeho již mají plné zuby? To zajímalo vedení rumburské radnice, a proto nechalo na sklonku léta kolovat po městě několik stovek anketních lístků, díky kterým mohli Rumburáci vyjádřit své názory.
Kampaň Téma 2007 proběhla díky spolupráci města Rumburku a Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, jejímž cílem bylo vybrat téma, které obyvatelé považují v současné době za klíčové pro rozvoj města a kvalitu života v něm.
Anketních lístků bylo rozdáno 1900, ale respondenti mohli pro jednotlivá témata hlasovat i pomocí SMS nebo internetového formuláře.
Celkem bylo přijato 848 platných hlasů, z nichž 782 bylo získáno prostřednictvím lístků a 66 elektronicky. Většina lidí se k daným tématům vyjádřila anonymně. Jen 165 respondentů na sebe zanechalo kontakt, a ti byli zahrnuti do slosování o věcné ceny, které poskytlo město Rumburk a pořádající obecně prospěšná společnost ÚEP.
Na anketním lístku byla položena občanům pouze jedna otázka: Které téma považujete pro Rumburk za nejvíce důležité? Možných odpovědí bylo deset. A jaký byl výsledek?
Nejvíce Rumburákům vadí nezaměstnanost a nabídka pracovních příležitostí ve městě. Pro tento bod se vyslovilo 152 osob. 126 lidem vadí nepořádek ve městě, údržba cest, chodníků a zeleně a 103 lidí by přivítalo kvalitnější dostupnost zdravotní a sociální péče.
Nejmenší nespokojenost vyjádřili lidé s nabídkou a dostupností kulturních a sportovních aktivit a kvalitou autobusového spojení.
102 občanů mimo dané odpovědi navrhlo i svá vlastní témata. Z těchto podnětů vyplývá, že nejvíce lidi trápí soužití Rumburáků s Romy a Vietnamci, dále příliš mnoho heren, barů a noční hluk a mnoho vietnamských obchodů na úkor českých. Nespokojenost vyjádřili Rumburští i s absencí veřejného WC, s chátrajícím stavem některých budov (například restaurací Venuše) a s množstvím narkomanů a alkoholiků ve městě.
S výsledky ankety byli seznámeni radní města a ti zastupitelé, kteří přijali pozvání na říjnovou prezentaci tohoto projektu. Přítomní se shodli, že je nutné v této chvíli řešit dvě nejpalčivější otázky vyplývající z ankety, a to je nezaměstnanost a pořádek ve městě.

pesi

Jedním z velkých přání občanů Rumburku jsou čisté a upravené chodníky a veřejná prostranství. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail