Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dům kultury Střelnice Rumburk přichází s novou vstupenkovou strategií

Snahou DK Rumburk je zvýhodnit ro-diny s dětmi, děti mateřských a základ-ních škol, zaměstnance firem, podniků a organizací, seniory a všechny, kdo využijí možnost zakoupit si vstupenky v předplatném a v předprodeji. Naopak ti, co budou vstupenky zakupovat až v den konání kulturní akce, budou znevýhodněni.

Zásady předplatného, předprodeje a prodeje vstupenek
Rodinné vstupné bude zachováno tak, jako v roce 2007. Při návštěvě dětských představení rodin s dětmi dostane jeden rodinný příslušník vstupenku zdarma.
Cena vstupného bude stejná jak pro děti, tak pro dospělý doprovod. Mateřské a základní školy, které budou navštěvovat celoroční programový cyklus o deseti představeních, budou mít zvýhodněné vstupné o 50 %, takže zaplatí pouhých 30 Kč na jednoho žáka.

Speciální novinkou je celoroční permanentka
Tato nabídka je výhodná pro firmy a organizace, které zakoupí celoroční vstupenky na všechny akce pořádané v domě kultury (včetně kina) pro své zaměstnance. Tyto vstupenky budou přenosné. V průběhu roku 2008 půjde přibližně o stovku filmových představení a další stovku koncertů, divadel, výstav, besed, přednášek a nejrůznějších zábavných produkcí včetně taneč-ních zábav. Výhoda bude spočívat v ceně permanentky, která bude až o 50 % levnější než cena vstupenky zakoupené v předprodeji. Jedna permanentka je určená pro dvě osoby a její cena na celý rok bude činit 30.000 Kč, tedy 15.000 Kč za osobu, což je velmi výhodné! V případě, že si někdo zakoupí permanentku pozdě nebo jen její část, např. pouze šest měsíců, pak zaplatí jen alikvotní část ceny. Tyto celoroční „předplatenky“ budou výhradně prodávány v pokladně DK.

Předplatné na cykly pořadů
Cenové zvýhodnění čeká na předplatitele celoročních cyklů vybraných pořadů, například divadelní předplatné, Kruh přátel hudby, Taneční zábavy, Odpoledne s dechovkou a jiné.
Takže ten, kdo by si koupil jen jednorázově vstupenku na taneční odpoledne s dechovkou v den pořádání akce, zaplatil by za ní 110 Kč. V případě, že koupí vstupenku v předprodeji, zaplatí pouhou stokorunu, a pokud by byl předplatitelem celého cyklu, vyjde ho jedna vstupenka jen na 70 Kč.
Podle stejného klíče bude určována cena vstupenek i u jiných cyklů. Kromě akcí pro seniory bude však navýšení ceny vstupenky zakoupené v den konání akce o 20 %. Například při ceně vstupenky v předprodeji na koncert H. Hegerové 250 Kč bude tato stát při zakoupení v den konání koncertu již o 20 % více, tedy 300 Kč.

Ve stručnosti – vždy bude výhodnější koupit si vstupenky v předprodejích než v den konání akce. Úplně nejvýhodnější bude pořídit si permanentku „na všechno“ pro celý kalendářní rok.

Na setkání s Vámi na „Střelnici“
při zajímavých pořadech v roce 2008
se těší pracovníci DK

Programové schéma Domu kultury Střelnice Rumburk na rok 2008

Název ročního cyklu
výstavy                                                                                 Múzy výtvarníků
besedy a přednášky                                                               Křeslo pro hosta
vážná a nekomerční hudba                                                     Kruh přátel hudby – KPH
divadlo                                                                                 Ve znamení Thálie
koncerty                                                                               Legendy populární hudby
taneční zábavy                                                                      Kavárna pohoda
Karaoke – discorevue
pořady pro děti MŠ a 1. stupeň ZŠ                                           Střelnice dětem
pořady pro děti 2. stupně ZŠ                                                   Se školou na „Střelnici“
pořady pro mládež                                                                 Míchačka
zábavné pořady různých forem                                                Další prosím
hudební a filmové léto v parku DK                                           2. ročník
filmová představení                                                                kino

Tisk Tisk | E-mail E-mail