Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Listy mysliveckého kalendáře

Naše příroda je plná „akčních“ příběhů. Většina z nich zůstává lidskému zraku skryta. Myslivci o nich dovedou poutavě vyprávět, neboť se často stanou jejich účastníky.
Většinu svého času však věnují práci, péči o zvěř, budují myslivecká zařízení, jako jsou krmelce, posedy a kazatelny. Ty jsou nezbytné k dodržování chovatelských, bezpečnostních i etických zásad lovu. Lov samotný je jakousi mysliveckou sklizní, vykoupenou mnoha hodinami čekání i námahy, ne vždy naplněnými úspěchem.
Letošní rok nebyl v tomto směru jiný.
Mírná loňská zima pomohla stabilizovat stavy zejména u nás nejhojnější srnčí zvěře. Závěrem měsíce ledna dostala spárkatá zvířátka pravidelnou roční dávku medikamentu proti parazitům. Příroda k tomu účelu nadělila trochu nedostatkového sněhu právě v daném termínu.
Další příděl medicíny se snesl z nebes, a to vakcína proti vzteklině lišek v dub-nu a říjnu. Nutno poznamenat, že i díky tomu lišky přímo září zdravím a rychle se rozmnožují. Není proto divu, že v Lipové u Vlčích pramenů měli s jejich lovem myslivci plné ruce práce.
Příroda se ze známých důvodů probudila k plnému životu mnohem dříve než v jiných letech. První srnčata spatřila světlo světa již začátkem června. V letošním roce musíme pochválit naše ze-mědělce. V souladu se zákonem o myslivosti začali hlásit myslivcům sklizeň pícnin. Ne vždy bylo možné zvěř z porostů vypudit, trávy jak známo také rychle doslova „vyletěly“. Přesto bylo zachráněno zřejmě více mláďat než v předchozích letech. Tak důležitá spolupráce byla navázána. Je potěšitelné, že v čele iniciativy stál pan Bican z firmy ZEMSPOL s.r.o. Velký Šenov, následován dalšími zemědělci.
Červen je měsíc myslivosti a začíná Dnem dětí. Když se obojí spojí, může vzniknout velmi zdařilý myslivecký den pro děti ZŠ v Dolní Poustevně, který připravilo Myslivecké sdružení Skřivánčí vrch. Závod hlídek doplnila ukázkou loveckých dravců a přednáškou Střední lesnická škola Šluknov.
Nutno podotknout, že práci s dětmi se věnují myslivci ze Skřivánčího vrchu po celý rok. Pan Zbyněk Tomek tam vede již několik let myslivecký kroužek Tetřívek.
V téže době proběhlo v Děčíně sympózium 100 let kamzíka na Českokamenicku, na které navázala chovatelská přehlídka trofejí z celého okresu.
Součástí mysliveckého života jsou též kynologické zkoušky, pořádané MS Sever Velký Šenov, střelecké soutěže MS Jezevec Poustevna, o další akce se pravidelně stará lesnická škola.
Závěr roku patří společným lovům, zejména naháňkám na černou zvěř, jak myslivci nazývají divoká prasata.
O divočácích se dnes často mluví v souvislosti se škodami, které působí na polích, loukách i zahrádkách. Dá se říci, že se jejich stavy, přes místní obtíže, daří udržovat na únosné míře.
Lov prasat není jednoduchý. Tato inteligentní zvěř se přizpůsobila životu i v příměstských lesích hojně navštěvovaných občany. V semenných letech kaštanu, dubu a buku se více zdržuje uvnitř lesních komplexů. V ostatních letech, tedy i letos, migruje mimo lesy.
Z našeho výběžku často směřuje za potravou na německá pole s kukuřicí.
Pravidelně se v období páření – chrutí před koncem roku zdržuje také v roklích Českého Švýcarska, kde si pochutnává na oddencích kapradin. Myslivci loví především odrostlá selata a starší dorost – lončáky. Staré kňoury a bachyně šetří, protože ti udržují tlupy ve stálém území a brání mladším jedincům v páření. Deštivé počasí posledních týdnů nebylo pro myslivce na naháňkách příznivé. Celkově však lze celoroční lov divočáků hodnotit jako úspěšný, vždyť představuje dvě stovky kusů.
V několika řádcích nelze popsat celou šíři mysliveckého života našeho regionu. Čtenáři jistě neušlo, že jsem jej tentokrát ušetřil výčtu problémů.
V souvislosti s lesním hospodářstvím již svůj prostor na stránkách našich novin dostaly. Tak, jak se blíží čas vánoční do našich domovů, tak přichází i klid a mír k obyvatelům lesů, polí i luk.
V klidu a míru jej prožívejme.

myslivecek

Já jsem malej mysliveček, … Zbyněk Tomek, vedoucí mysliveckého kroužku Tetřívek se svým vnukem při jedné ze soutěží malých myslivců.

Tisk Tisk | E-mail E-mail