Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ministerstvo kultury ČR podporuje obnovu Lorety v Rumburku

Ministerstvo kultury ČR přispělo v roce 2007 na obnovu nejsevernější loretánské kaple v Evropě. Oprava barokní Lorety v Rumburku, která je v havarijním stavu, byla podpořena z Programu záchrany architektonické-ho dědictví pro rok 2007. Tato kulturní památka je součástí areálu bývalého kapucínského kláštera a o její záchranu od roku 1995 usiluje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.
Příspěvek nebyl poskytnut v celé požadované výši, přesto se podařilo uskutečnit řadu plánovaných prací. „Místo požadovaných 3,8 mil. Kč jsme letos od Ministerstva kultury obdrželi 900 tisíc korun. Dalších 150 tisíc poskytlo město Rumburk a 90 tisíc Biskupství litoměřické. Ačkoli se proti plánu proinvestovalo méně peněz, jsme rádi, že se obnova nejvýznamnější rumburské památky nezastavila a stále pokraču-je kupředu. Obnovila se ohradní zeď v jižní části areálu, pokračují práce na restaurování vitráže v kapli sv. Josefa. Podařilo se dokončit restaurování cyklu 32 nástropních maleb v ambitech lorety, které začalo v roce 2001.
Restaurátorky nyní přistoupily k obnově fresky nad hlavním schodištěm v objektu Svatých schodů,“
 uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí.
Do Programu záchrany architektonického dědictví ČR byla Loreta zařazena v roce 1996. Dokončení záchranných prací se odhaduje na rok 2010, ale definitivní termín závisí na množství získaných finančních prostředků. Zatím se zde provedly záchranné práce za 17,9 mil. korun, na něž přispěl stát, vlastník objektu a od roku 2007 město Rumburk.
Výjimečná rumburská kulturní památka Loreta oslavila v roce 2007 tři sta let od dostavby a vysvěcení. „Hlavní oslavy vyvrcholily letos 15. – 16. září, ale významné jubileum se připomíná po celý rok. Připraven byl cyklus koncertů, výstav, divadelních vystoupení, přednášek a dalších doprovodných kulturních akcí,“ řekla průvodkyně Barbora Hildebrandtová.

loo

Z ministerských finančních prostředků byla opravena ohradní zeď v jižní části areálu lorety. Foto: km

Tisk Tisk | E-mail E-mail