Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Záchrana kostela sv. Bartoloměje v Rumburku stále pokračuje

I v roce 2007 pokračovaly záchranné práce na děkanském kostele sv. Bartoloměje na Dobrovském náměstí v Rumburku, o jehož záchranu již od 90. let usiluje vlastník objektu, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Letos bylo provedeno odvodnění vnější strany zavlhčených zdí u paty kostela, na které finančně přispělo město Rum-burk, nadace Kirche in Not/Ostpriester-hilfe se sídlem v Koenigsteinu (SRN), vlastník objektu a soukromí dárci.
V děkanském kostele sv. Bartoloměje se pravidelně konají mše svaté a koncerty duchovní hudby. První zmínka o farním kostele sv. Bartoloměje v Rumburku pochází z roku 1352, původní stavba však byla v 15. století zničena. Na místě gotického kostela byl roku 1545 dokončen nový kostel.
„V 17. a 18. století kostel několikrát vyhořel, v roce 1746 začala novostavba chrámu. Okolo kostela se nacházel hřbitov, jeho pozůstatkem jsou náhrobky zabudované do východní zdi chrámu,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail