Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dvě nové výstavy jsou k vidění v ambitech rumburské Lorety

Od začátku listopadu nabízí Loreta v Rumburku návštěvníkům dvě nové výstavy. První z nich je věnována krajině Labských pískovců a druhá loretánským kaplím v českých zemích a ve světě. Obě výstavy potrvají v ambitech Lorety v Rumburku do 29. 12. 2007.
Přístupné jsou od úterý do soboty od 9.00 do 16.00 hod. Vstupné na výstavy je 15 Kč.
Chráněná krajinná oblast Labské pískovce slaví v roce 2007 třicet pět let od svého založení. „V rámci oslav připravila Správa CHKO Labské pískovce v Děčíně putovní výstavu s názvem 35 let CHKO Labské pískovce. Na deseti barevných posterech se návštěvníci seznámí např. s vývojem osídlení krajiny Labských pískovců a počátky turistiky, s evropskou soustavou NATURA 2000, ohroženými i běžnými druhy zvířat a rostlin,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.
V druhé části ambitů je instalována výstava „Lorety v Čechách a na Moravě“ s podtitulem Historie a architektura loretánských kaplí v Čechách, na Moravě, v Evropě a zámoří. Na podzim roku 2007 ji připravil Muzejní spolek, Osvětová beseda a Partnerství měst z Kosmonos u Mladé Boleslavi.
„Autoři výstavy se na nás obrátili v průběhu roku 2007 s prosbou o výměnu zkušeností. Shodou okolností, jak kosmonoská (7. 9. 1707), tak rumburská loretánská kaple (15. 9. 1707) oslavila v letošním roce 300 let od dostavby a vysvěcení. Výsledkem spolupráce byla jak vzájemná návštěva organizátorů obou oslav, tak zapůjčení výstavních panelů,“ vysvětlila průvodkyně Barbora Hildebrandtová. Odborným garantem více než 20 výstavních panelů byl autor monografie o loretách, prof. ing. arch. Jan Bukovský.

Tisk Tisk | E-mail E-mail