Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadace Partnerství rozdělí 4,3 mil. korun na výsadby stromů

Již třetím rokem podporuje Nadace Partnerství v rámci svého programu Strom života výsadbu stromů v obcích i ve volné krajině. I pro příští rok mohou občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci požádat na tyto aktivity o grant, a to do maximální výše 200 tisíc korun.
Letos této možnosti využilo Centrum Mosty, které pomocí grantu ve výši 70 tisíc korun zapojilo pachatele trestné činnosti odsouzené k výkonu veřejně prospěšných prací a klienty několika výchovných ústavů k úpravě krajiny v okolí obce Pšov. Díky této spoluprá-ci vznikne v regionu několik kilometrů nových větrolamů a budou provedeny úpravy krajiny zajišťující zvýšení její biodiverzity. K úspěšným žadatelům z Ústeckého kraje patří i Okrašlovací spolek Terezínska a Sdružení pro rozvoj lidové kultury na Ústecku. Podobné projekty mají opět šanci získat finanční dotaci z programu Strom života Nadace Partnerství. „V roce 2008 rozdělíme více než 4 miliony korun. Většina prostředků je určena na výsadby stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projek-ty zabývající se například utvářením veřejných prostranství za účasti ve-řejnosti nebo interpretací místního dědictví,“uvedla Mirka Drobílková z programu Strom života Nadace Partnerství.
K základním kritériím při výběru žádostí patří například zapojení veřejnosti, realistický rozpočet či spolupráce s dalšími partnery.„V případě výsadeb dáváme důraz i na zajištění následné péče a volbu stanovištně vhodných druhů,“ dodala Drobílková. Žádosti o grant bude možné v příštím roce zasílat ke čtyřem uzávěrkám, nejbližší z nich je stanovena již na 18. ledna.
Více informací žadatelé naleznou na internetové adrese www.stromzivota.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail