Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nejlepšího pracovníka roku 2007 najdete na Střelnici

V Plzeňské restauraci Střelnice Domu kultury Rumburk bylo 20. listopadu předáno čestné uznání „Nejlepší pracovník roku 2007“ provoznímu vedoucímu této restaurace panu Tomáši Hladíkovi. Za účasti celého pracovního kolektivu předal toto ocenění ředitel domu kultury Mgr. Jiří Král.
Jaké byly všechny aspekty pro získání tohoto ocenění? Pan Hladík byl jedním z prvních zaměstnanců domu kultury při jeho otevření po rekonstrukci v roce 2006 a významnou měrou se podílel na provozním chodu gastroprovozu domu kultury. V anketě o nejlepšího pracovníka domu kultury za rok 2007 získal nejvíce hlasů a vybojoval i cenu sympatie mezi zaměstnanci a spolupracovníky DK. K jeho ocenění přispělo i to, že za podpory současného vedení DK se podařilo zvýšit obrat této oblíbené restaurace o více jak 100 % za uplynulý rok.
Osobně pracuje ve funkci kuchaře této restaurace od dubna t.r. a získáním nových uznávaných kuchařů se přičinil o výbornou pověst této restaurace co do kvality a chutnosti jídel.
Nemalou zásluhu má také na pracovním stmelení celého kolektivu, ve kterém má přirozenou autoritu profesní i morální.

zamestnanec

Titul Nejlepší pracovník roku 2007 v Domě kultury Rumburk získal provozní vedoucí restaurace Střelnice Tomáš Hladík. Foto: gk

Tisk Tisk | E-mail E-mail