Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Největší investiční akce Severočeské vodárenské společnosti v tomto roce probíhá v Rumburku

Rozkopané rumburské chodníky, těžko průjezdné nebo zcela uzavřené některé ulice a často netekoucí voda v domác-nostech, to vše již několik měsíců sužuje rumburské občany. Mnozí z nich se obracejí se svými výhradami na rumburskou radnici, ale ta není za tuto akci zodpovědná. Výstavbu kmenové kanalizační stoky A1 v Rumburku má totiž ve své režii Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS), jejíž generální ředitel Ing. Miroslav Harciník k situaci v Rumburku vysvětluje: „V rámci schváleného investičního plánu pro rok 2007 jde o dosud největší akci naší společnosti zahajovanou v tomto roce v Ústeckém kraji. V této etapě výstavby kmenové kanalizační stoky vybudujeme přes kilometr nové kanalizace a odstraníme v daném úseku kanalizační výusti, kdy jsou odpadní vody odváděny z nemovitostí přímo do řeky Mandavy. Počet obyvatel napojených na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod tím vzroste o přibližně 1750.“
Co se tedy pod povrchem rumburských ulic odehrává?
V předchozí etapě byla výstavba kmenové kanalizační stoky ukončena u bývalé čistírny odpadních vod Rumburk III, na kterou nyní naváže nová stoka. Ta bude pokračovat proti toku řeky Mandavy po křížení Žitné ulice s Mandavou v délce 709 metrů. Celkem bude vybudováno 1796 metrů nových kanalizačních stok. Bude použito potrubí o průměrech 1000 a 800 mm ze sklolaminátu a z kameniny o průměru 600, 500, 400, 300 a 200 mm. Na začátku prodloužení kanalizační stoky bude vybudována odlehčovací komora, která kanalizační stoce uleví při nadměrném přítoku dešťové vody. Vybudováním kanalizační stoky na pravém břehu Mandavy budou podchyceny stoky veřejné kanalizace a kanalizace z těch nemovitostí, které dosud odvádějí odpadní vody přímo do Mandavy a kříží trasu kmenové kanalizační stoky A1. Jedná se celkem o osm takových výustí z pravého břehu a tři výusti z levého břehu.
Součástí stavby je i vybudování dvou čerpacích stanic odpadních vod a tří odlehčovacích komor na stoce.
Kolik to bude stát a kdo to zaplatí?
Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 41,9 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny 13. srpna a mají být podle smlouvy ukončeny do 31. října 2008. Do konce tohoto roku má být proinvestováno přibližně 30 milionů korun.

vykopy

Jeden z výkopů Severočeské vodárenské společnosti, který komplikuje občanům Rumburku život. Foto: gdo

Rumburští jsou nespokojení!
Rumburáci si stěžují na průběh stavby a zabezpečení výkopů. Vadí jim, že je ve městě rozestavěno hned několik úseků najednou a ne na všech se pracuje. Slibované termíny dokončení prací se stále prodlužují, ulice Královská a Plynární jsou dlouhodobě pro automobily uzavřené a dlouhodobě byla neschůdná i lávka přes Mandavu u ZŠ U Nemocnice. Podle tiskové mluvčí SVS Ing. Haltmarové jsou stavební práce prováděny podle harmonogramu prací s časovým zpožděním z důvodu pozdějšího zahájení prací. Podle smlouvy o dílo se mělo začít se stavbou již v červnu, ale nakonec byly stavební práce zahájeny až v srpnu tohoto roku. Zpoždění vzniklo při přípravě stavby na straně zhotovitele. Dosavadní skluz činí 1,5 měsíce a zatím se jej zhotoviteli nepodařilo dorovnat.
Vzhledem ke značnému rozsahu prací nasadila firma Ravel na stavbu čtyři pracovní skupiny, proto se pracuje na čtyřech úsecích. V současné době došlo k obnovení provozu pro občany na lávce u základní školy. Plynární ulice je uzavřena z důvodu stavby náročného objektu odlehčovací komory a nucených přeložek stávajícího podzemního zařízení. V ulici Železničářů za křižovatkou s ulicí Dominovou je nutné před pokládkou kanalizační stoky přeložit plynovod.
A komu si můžeme postěžovat?
V případě problémů se mohou občané a organizace obracet na firmu Ravel, spol. s r.o., stavbyvedoucí Zdeněk Polesný, tel. 728 023 816, e-mail: z.polesny@ravel.cz a dále na zmocněného zástupce investora, kterým jsou v tomto případě Severočeské vodovody a kanalizace, útvar inženýrských činností – TDI, Ing. Zuzana Dolenská, tel. 724 112 853, e-mail: zuzana.dolenska@scvk.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail