Seminář ke změnám v zákonech o sociálním zabezpečení

Tištěné noviny 23/2007 | 21. 1. 2008 | Nezařazené

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2008 nastanou v legislativě pro podnikatele i zaměstnance firem výrazné změny, připravila pro Šluknovský výběžek Okresní hospodářská komora Děčín seminář, který se týká změn v oblasti sociálního zabezpečení.
V průběhu semináře zazní změny v povinnostech podnikatelských subjektů i dopad změn na osoby v pracovním poměru. Tyto důležité informace z oblasti sociálního a nemocenského pojištění poskytnou zkušené pracovnice děčínské Okresní správy sociálního zabezpečení v pondělí 17. 12. Akce se uskuteční v Městské knihovně v Rumburku a registrace účastníků bude zahájena v 9.00 hod. O tři dny dříve proběhne stejné školení v Děčíně.
Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne Okresní hospodářská komora Děčín na tel. čísle 412 511 925 nebo na e-mailové adrese: urad@ohkdecin.cz.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/01/21/seminar-ke-zmenam-v-zakonech-o-socialnim-zabezpeceni/