Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Školní časopis Bezevšeho vítězí aneb v Rumburku noviny prostě umí

Vyhlášení Rumburských novin firemním médiem roku bylo impulsem pro školní časopis Bezevšeho, který vydá-vá Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku, k přihlášce do obdobné soutěže v „dorostenecké“ kategorii.
Bezevšeho vychází od roku 1999 jako občasník (3 až 4 čísla ve školním roce) v nákladu 300 až 500 výtisků, rozsah stran se stabilizoval na šestnácti při formátu A4. Časopis má i svou elektronickou podobu na www.sosmgp.cz.
Čtenáře si našel nejen mezi pedagogy, studenty a jejich rodiči, ale projevují o něj zájem i zákazníci naší tiskárny, a především bývalí absolventi. Provádíme tak distribuci do Liberce, Ústí nad Labem, Turnova, Teplic a Pardubic.
Grafickou stránku novin tvoří Ivo Šabata, korekturu zajišťuje Mgr. Jiří Uher.
Naplnění, a především úroveň novin ošetřuje Mgr. Iva Šabatová, která se vhodnou motivací i uplatněním svého vlivu na spolupracující studenty postarala o to, že jsme do Brna nešli bez šance, ale samotné vyhodnocení i verdikt poroty nás příjemně překvapil.
Hodnotily se čtyři oblasti: obsah ča-sopisu – originalita obsahu, tematická pestrost a aktuálnost; grafika časopi-su – originalita grafického zpracování, původní fotografie, kresby; pravidelnost a systematičnost vydávání; internetová verze časopisu.
Vyhlášení se osobně zúčastnil student třídy 2.G David Plšek, který má v Brně trvalé bydliště a který nám kromě věcných cen a diplomu přivezl i oficiální tiskovou zprávu určenou všem deníkům a zpravodajským týdeníkům.
Tisková zpráva Vyhlášení celorepublikové soutěže o nejlepší školní časopis
V pátek 23. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení celorepublikové soutěže o nejlepší školní časopis roku 2007, kterou organizovala Asociace středoškolských klubů ČR, o.s. Nejlepším časopisem v kategorii základní škola se stal časopis Huslenčák z Huslenek. Nejlepším časopisem v kategorii střední škola se stal časopis Bezevšeho z Rumburku. Porota ocenila zejména původní tvorbu a osobitý pohled autorů článků na život ve škole.
Do soutěže se přihlásilo více jak 60 časopisů z celé ČR. Porotu tvořili zástupci médií a členové Obce spisovatelů. Součástí vyhlášení byly i work-shopy vedené redaktorem Sólokapra Petrem Bohušem. Úroveň časopisů je různorodá. Nejzajímavější jsou články, které reflektují život na škole. Ty jsou vůbec nejčtenější, protože obecné informace například o celebritách si mohou přečíst kdekoliv jinde. Porota doporučuje šéfredaktorům školních časopisů podporovat autorskou a původní novinářskou tvorbu.
První ročník celorepublikové soutěže o nejlepší školní časopis roku 2007 ukázal, že tištěné časopisy se stále těší velké oblibě. Akce proběhla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Závěrem bych chtěl popřát našemu Bezevšeho udržení si takto ohodnocené kvality, všem přispěvovatelům odvahu psát i kreslit a hlavně spoustu spokojených čtenářů, protože bez nich by to nemělo smysl.

bezevseho
Tisk Tisk | E-mail E-mail