Vlakem z Dolní Poustevny do Sebnitz pojedeme snad již v příštím roce

Tištěné noviny 23/2007 | 21. 1. 2008 | Nezařazené

Hospodářská a sociální rada okresu Děčín řešila na svém posledním zasedání mimo jiné i problematiku realizace projektu obnovy železničního pohraničního přechodu mezi ČR a SRN v úseku Dolní Poustevna – Sebnitz.
V 1. pololetí tohoto roku byla zpracována projektová dokumentace, která je v současné době v připomínkovém řízení. Po uplynutí zákonné lhůty bude projednáno udělení stavebního povolení a vyhlášeno výběrové řízení k realizaci stavby. Vybudování železničního hraničního přechodu se předpokládá již v roce 2008.
Finanční zajištění bude součástí návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008, který bude projednáván v Poslanecké sněmovně  Parlamentu ČR jako součást schvalování státního rozpočtu na příští na rok.
Senátor Josef Zoser, tajemník HSRD Vladimír Špinar a starosta Dolní Poustevny Miroslav Jemelka jednali v této věci s náměstkem Generálního ředitelství Českých drah Ing. Kolářem v Praze. Jelikož součástí stavebních prací není rekonstrukce staniční budovy, která patří Českým drahám, je v současné době jednáno o jejím převedení na město Dolní Poustevna a zajištění její rekonstrukce za účasti privátního kapitálu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/01/21/vlakem-z-dolni-poustevny-do-sebnitz-pojedeme-snad-jiz-v-pristim-roce/