Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výměna občanských průkazů poštou

Letos končí platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998.
Povinností každého občana je zažádat do konce listopadu o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji.
V současné době je stále registrováno 280.000 občanů, kteří žádost nepodali. Proto přistoupilo Ministerstvo vnitra ČR k výměně občanských průkazů prostřednictvím pošty a zaslalo všem občanům, jichž se výměna týká, dopis s upozorněním na danou věc a zároveň připojilo formuláře žádosti o vydání občanského průkazu.
Každý, koho se výměna týká, může vyplnit přiložený formulář a podat ho osobně nebo prostřednictvím jiné oso-by spolu s jednou průkazovou fotografií o rozměrech 35 x 45 mm kterémukoli matričnímu úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo ho může zaslat poštou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.
Občanský průkaz si potom u tohoto úřadu musí osobně vyzvednout.

Za propadlé a neplatné občanské průkazy hrozí pokuta až do výše deset tisíc korun.

Tisk Tisk | E-mail E-mail