Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Buddhistický chrám ve Varnsdorfu je prvním svého druhu v Čechách

Ministerstvo vnitra koncem října loňského roku zaregistrovalo nové sdružení s názvem Vietnamský klub sympatizantů s Buddhismem v EU, jehož sídlo můžete najít ve Varnsdorfu v Žitavské ulici č. p. 1904. Sdružení funguje jako samostatná právnická osoba sdružující subjekty, které mají zájem o starobylé Buddhistické učení, a bude usilovat o předávání osobních zkušeností, informovanosti o Buddhismu.
Bude iniciovat vydávání publikací, organizovat přednášky, rozvíjet přeshraniční spolupráci.
Občané vietnamské národnosti jsou již nedílnou součástí našeho společného soužití v regionu, a je tedy logické, že i oni potřebují společenské centrum, které by jim nabídlo jejich národní kulturu, zvyky, rituály, možnost společné-ho sdružování, diskutování v kolektivu.
To vše si klade za cíl i buddhistický mnich Thich Thanh Phuc (34 let) ze severního Vietnamu, který je v novém varnsdorfském buddhistickém chrámu místním duchovním.
Slavnostní přemístění obřích soch Buddhy do chrámu se uskutečnilo 15. prosince 2007. Kolona vozidel projížděla celým Varnsdorfem až na Žitavskou ulici, kam byly zlaté sochy s definitivní platností umístěny. Po měsíci, tedy 15. ledna, se pak konal slavnostní obřad vysvěcení chrámu, jehož prostory jsou volně přístupné široké veřejnosti, věřícím i nevěřícím bez rozdílu národnosti.

mnich

Nový varnsdorfský buddhistický chrám vede místní duchovní Thich Thanh Phuc ze severního Vietnamu. Foto: rm

Tisk Tisk | E-mail E-mail