Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dům U Martina v Brtníkách čeká rozsáhlá rekonstrukce

Římskokatolická farnost Brtníky má již hotovou projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé fary, kterou financovala z dotace ve výši 10.000 EUR z programu evropského společenství MLÁDEŽ. Před farností nyní stojí úkol získat prostředky z dotačních titulů a zahájit zhruba desetimilionovou stavební obnovu objektu.
Budova fary v Brtníkách v posledních letech neslouží původnímu účelu, pouze k občasnému pobytu dětí a mládeže při pobytových táborech. „Na přípravě a organizaci letních dětských táborů se již několik let podílejí dobrovolníci, studenti středních škol ze Šluknovského výběžku. Těchto patnáct mladých lidí inspirovalo vlastníka objektu k myšlence záchrany budovy, její opravě a dalšímu využití,“ uvedl páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově, ve Starých Křečanech a v Brtníkách.
Existenci víceúčelového zařízení lidé v Brtníkách velmi postrádají. Po rekonstrukci zde místní lidé získají přirozené centrum pro své občanské aktivity.
„Prvním krokem bylo vyhotovení projektové dokumentace firmou ProProjekt, s.r.o. z Rumburku pro opravu objektu.
Druhá část projektu se týká zapojení iniciátorů, tedy skupiny studentů ze Šluknovska do další práce s dětmi a mládeží. Díky tomu se vloni v červenci uskutečnila dvě česko-německá setkání dětí a mládeže a workcamp Poznej sousední zemi na kolech. Setkání připravil Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov, o.s. a partnerská organizace Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland z Neukirchu,“
řekl Michal Barák, vedoucí Salesiánského klubu mládeže.
Díky plánované několikamilionové rekonstrukci najdou v objektu bývalé fary v Brtníkách ubytování dvě desítky dětí. „Trávit zde budou moci 2-3 týdny v letním i zimním období. K dispozici budou mít sociální zařízení, sprchy a ložnice. V podkroví nově vznikne zázemí pro volný čas se sportovní místností a kanceláří. Objekt je koncipován jako bezbariérový a bude moci být využíván i imobilními občany,“ uvedl Ing. Jiří Cobl z firmy Pro Projekt.

fara

Bývalá fara v Brtníkách, dnes Dům U Martina, má novou fasádu pouze ze dvou stran. Interiér objektu je zcela zdevastovaný a netrpělivě čeká na rekonstrukci, stejně jako desítky dětí, které zde přes veškeré nepohodlí tráví skvělé letní prázdniny. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail