Filipovské varhany poprvé na CD

Tištěné noviny 02/2008 | 24. 1. 2008 | Nezařazené

bazilika Varhany, které se nacházejí v unikátním akustickém prostoru filipovské baziliky, byly postaveny v roce 1888 varhanářskou firmou Hermann Eule – Budyšín. Tento „Opus 44“ patří mezi nejznámější dochovaná díla 19. století této dílny. Nástroj má dva manuály, pedál, 22 znějících rejstříků a mechanickou trakturu s kuželkovým systémem. Pro svůj originální zvuk jsou varhany vyhledávány nejen mnoha interprety, ale i posluchači varhanní hudby. Tyto základní informace se dočítáme v bookletu nového CD s názvem „Filipovské varhany“. Vydalo ho v závěru loňského roku z podnětu dlouholetého chrámového varhaníka Jiřího Chluma hudební vydavatelství ROSA Praha, nahrávka byla pořízena v červenci 2007 v Bazilice Panny Marie ve Filipově. Trojjazyčný booklet také informuje o interpretech, varhaníku Jiřím Chlumovi, žáku prof. Michala Novenka (i dalších významných hudebníků), jenž se věnuje pedagogické činnosti ve varhanních třídách uměleckých škol v Rumburku a Teplicích, a koncertuje u nás i v zahraničí. Jeho spoluhráčem je student pražské AMU trumpetista Dalibor Pavlovic, držitel dvou prvních cen z prestižních hudebních soutěží.
Na CD „Filipovské varhany“ interpretují hudbou barokních skladatelů D. Buxtehudeho, H. Purcella, J. Clarkeho, J. S. Bacha a G. P. Telemanna. Z dalších hudebních období je zastoupen J. Brahms, M. E. Bossi, S. Karg – Elert a Eduard Jarschel (1879 – 1956).
Tento varhaník filipovské baziliky zkomponoval píseň pro poutníky „Salus Infirmorum“ (Uzdravení nemocných), která zazněla v roce 1926 u příležitosti 60. výročí zjevení Panny Marie ve Filipově. Pravidelně a s oblibou se zpívá dodnes a je charakteristická pro toto místo. Pro trubku a varhany jí imitačně zpracoval J. Chlum.
Na téměř hodinové nahrávce se máme možnost ponořit do hudby varhan, zcela jedinečného hudebního nástroje, z něhož vychází prostřednictvím skladatelů a interpretů hudba vroucí, niterná, hluboce oslovující všechny posluchače, věřící pak v duchovních skladbách i intenzivně prožitou vírou.
V závěru představení nového CD si připomeňme, že i filipovské varhany potřebují opravu. Se shromažďováním finančních prostředků se započalo z iniciativy J. Chluma a jeho spolupracovníků v létě 2007 cyklem devíti nedělních varhanních koncertů ve fili-povské bazilice (ostatně i o její historii a architektuře se v bookletu CD dozvíte leccos zajímavého). Mladí i renomovaní varhaníci připravili ve Filipově nezapomenutelné zážitky českým i německým posluchačům a potvrdilo se, že se toto místo stává duchovním mostem mezi našimi národy.

CD můžete zakoupit v knihkupectví Kalivoda Rumburk a v informačních centrech v Rumburku na Lužickém náměstí a ve Šluknově v zámku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2008/01/24/filipovske-varhany-poprve-na-cd/