Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

KRÁTCE

- Krajský soud v Ústí nad Labem odročil nařízené zvláštní přezkumné jed-nání ze 17. prosince 2007 na 21. ledna 2008 ve věci úpadce SEVERŠÍPEK, který je majitelem unikátní budovy v Rumburku – bývalého hotelu a restaurace Venuše. V době uzávěrky tohoto čísla nebyl výsledek soudu ještě znám.

- Starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart poděkoval ve svém otevřeném dopise radním Ústeckého kraje za jejich rozhodnutí ohledně kotelny firmy Komaxo, která má zájem v Krásné Lípě přes odpor zastupitelů i celé veřejnosti vybudovat biokotelnu. Starosta ocenil především to, že krajská samospráva v rámci svých pravomocí respektuje stanoviska svých kolegů z území, v tomto případě z Krásné Lípy. Podnětem k dopisu mu bylo vyjádření rady kraje k záměru „Enviromentální rekonstrukce kotelny“ a její rozhodnutí, že k tomuto investičnímu záměru musí být zpracována tzv. velká EIA, tedy posudek stavby a její činnosti na vliv životního prostředí.

- Žáci ze Základní školy v Dolní Poustevně adoptovali na dálku dívku z Afriky. Osmiletá Bountaraby Camara z Guiney tak díky podpoře dolnopoustevenských dětí získá základní školní vzdělání. Děti z obou stupňů školy nosily peníze a sbíraly starý papír, do podpory se zapojil i starosta města Ing. Miroslav Jemenka, který daroval 1.500 korun. Se svým darem přišla i firma PROEKO Varnsdorf.

- Ministerstvo životního prostředí ČR uzavřelo tzv. zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve věci chystané rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží v Dolní Poustevně. Nová železnice by měla spojit město Dolní Poustevnu s německým Sebnitz. Ministerstvo konstatovalo, že rekonstrukce nebude mít na životní prostředí žádný negativní vliv. Po odvodňování a demontáži stávajícího železničního svršku dojde k pokládce nového a také k výstavbě zcela nové trati směrem ke státní hranici. Práce by měly začít v září a skončit v prosinci letošního roku.

- Doubický konzum z důvodu nezájmu občanů o nakupování v tomto obchodě končí v závěru ledna svůj provoz. Do té doby zde bude probíhat velký výprodej zbylého zboží. Vše za 50 %.

Tisk Tisk | E-mail E-mail